Bläddra

Kan Ukrainakonflikten lösas på fredlig väg? : det diplomatiska spelet bakom avtalen i Minsk

Kategorier: Diplomati Internationella relationer Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Väpnade konflikter
Köp här

Kan Ukrainakonflikten lösas på fredlig väg? : det diplomatiska spelet bakom avtalen i Minsk

Kategorier: Diplomati Internationella relationer Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Väpnade konflikter
Köp här
I denna närstudie av Ukrainakrisens diplo­matiska historia visar juristen Alexander Mercouris att det - tvärtemot vad många tror - hittills varit den av väst stödda Kievregeringen som, vid varje tillfälle, valt militära lösningar framför diplomatiska. Många försök har gjorts för att lösa Ukrainakonflikten diplomatiskt. Hittills har alla miss­lyckats. Den 12 februari 2015 under­tecknades en ny överenskommelse. Kommer den att hålla? Om mönstret från tidigare fredsprocesser upprepar sig ser det illa ut: Gång på gång har Ukraina brutit mot ingångna avtal och startat nya militära offensiver. Samtidigt har väst aldrig vid något tillfälle satt press på Ukraina för att uppfylla sina åtaganden. Möjligheterna att skapa fred ligger därför främst i händerna på Tyskland och Frankrike, de väst­makter som tog initiativ till det senaste avtalet, menar Alexander Mercouris. I ett appendix finns översatt alla viktiga dokument från de försök som hittills gjorts för att lösa konflikten diplomatiskt, från avtalet mellan Janukovitj och den ukrainska oppositionen den 21 februari 2014 till Säkerhetsrådets resolution 2202. UR BOKEN Vad Majdanrörelsen och västmakterna måste inse är att med tanke på styrkeförhållandena inom Ukraina, och mellan Ukraina och Ryssland, är den sortens maximalistiska mål som Majdanrörelsen ställde sig helt enkelt ouppnåeliga. Om Ukraina ska ha en framtid som självständig stat inom sina nuvarande gränser måste landet kompromissa och komma överens såväl med de rysktalande i östra Ukraina som med Ryssland. Det ligger i Ukrainas eget intresse att detta sker så snart som möjligt. Om Ukraina istället väljer att hela tiden öka insatserna i något som börjar likna ett parti om allt eller intet, är risken att landet till sist går tomhänt ur spelet. OM FÖRFATTAREN Alexander Mercouris är utrikespolitisk redaktör för nättidningen Russia Insider, där han publicerar artiklar om internationella frågor med särskild inriktning på Ryssland och juridik. I tolv år arbetade Alexander Mercouris som jurist vid Royal Courts of Justice i London, specialise­rad på mänskliga rättigheter och konstitutionell rätt. Hans familj har varit framstående i grekisk po­li­tik under flera generationer. Han är bosatt i London.