Bläddra

av:Bengt Nylander, Lars Korsell

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
Säpo inifrån är en berättelse från den svenska säkerhetstjänstens slutna värld. Det är den spännande historien om kontraspionage, dubbelagenter och jakten på terrorister. Boken börjar märkesåret 1968 och sträcker sig genom det kalla kriget nästan fram till vår egen tid. Hur gick det egentligen till när sovjetiska…
Köp här

Isbn: 9789173291729

Utgivningsår:20220120

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Gellert Hardi-Kovacs

Kategorier: Andra världskriget Historia Historia och arkeologi Internationella relationer Militärhistoria Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda krig och fälttåg Spionage och säkerhetstjänst
”C-byrån var generalstabens hemlighus, en oaptitlig men nödvändig inrättning. Den som satts på sin post därinne var skyddad för alla indiskreta blickar. Då han lagt på haspen kunde inget störa honom i hans viktiga men beklagliga värv …” Så börjar en artikel som några år efter kriget gjorde en kritisk…
Köp här

Isbn: 9789189065284

Utgivningsår:20220512

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:Jan Leijonhielm

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
Jan Leijonhielm är en nestor inom den svenska underrättelsevärlden, specialist på Sovjetunionen och Ryssland. Han befann sig i händelsernas centrum under en stor del av kalla kriget och även åren därefter. Han var tidigt verksam vid det omtalade IB, som avslöjades av Jan Guillou och Peter Bratt 1973. IB var en hemlig…
Köp här

Isbn: 9789173291767

Utgivningsår:20221004

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Lucas Bruhn

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Internationella relationer Personliga berättelser Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
Livet handlar om relationer. I Våga Värva Vinn får du se att de metoder som fungerar inom de hemliga slutna sällskapen fungerar även i andra yrkesgrupper och i privatlivet. I boken vävs den klassiska retoriken och vetenskapliga metoder ihop med säkerhetstjänsternas och underrättelsetjänsternas metoder att skapa…
Köp här

Isbn: 9789180079549

Utgivningsår:20220119

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144039855

Utgivningsår:20050801

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sven Hegelund

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Världen förändras snabbt. Globaliseringen har lett till ökat välstånd och en jämnare global inkomstfördelning. Samtidigt har inkomstskillnaderna ökat, såväl i de utvecklade länderna som i de snabbväxande emerging markets -länderna. Nya stormakter växer fram och gamla försvagas, med den ekonomiska utvecklingen som…
Köp här

Isbn: 9789198670615

Utgivningsår:20210816

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Lars Ingelstam, Stina Oscarson, Pierre Schori, Linda Åkerström

Kategorier: Internationella relationer Krig och försvar Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Resursstarka röster kräver att Sverige ska gå med i Nato och vill att frågan utreds. Den sittande regeringen säger nej eftersom ett medlemskap inte ses som aktuellt. Under tiden drivs dock Sverige med de små stegens politik allt närmare denna militärallians – utan varken allmänhetens vetskap eller en egentlig…
Köp här

Isbn: 9789187393365

Utgivningsår:20160111

Utgivare: Celanders förlag

Mediatyp: BC

av:Ben Macintyre

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Internationella relationer Kalla kriget Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
»Det här är faktiskt den mest spännande boken som går att hitta i bokhandeln just nu … Den är så himla välskriven och spännande … Jag har inte andats sen jag först läste den« Jenny Lindh, TV4 Nyhetsmorgon Överste Oleg Gordievskij var på toppen av sin karriär. 46 år gammal hade han blivit befordrad till…
Köp här

Isbn: 9789177894964

Utgivningsår:20210318

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av:Joaquin Viloria de la Hoz

Kategorier: Amerikas historia Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Diplomati Europas historia Historia Historia och arkeologi Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Den svenske greven FREDRIK THOMAS ADLERCREUTZ lämnar Sverige i slutet av 1819 efter att ha varit framträdande militär och diplomat och kung Karl XIV Johans adjutant. Han ansluter sig till el Libertador Simón Bolívars frigörelsearmé i augusti 1820. Tidigt vinner han Bolívars förtroende, vilken inte bara värdesätter…
Köp här

Isbn: 9789175697154

Utgivningsår:20170915

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av:Alexandra Franzén

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Spionage och säkerhetstjänst
Vad händer då visselblåsare avslöjar säkerhets- och underrättelsetjänstens hemligheter till massmedia? När grävande journalister riktar sitt strålkastarljus mot den mest hemliga delen av staten? Vad handlade IB-affären egentligen om? Dessa och många andra frågor får sitt svar i denna doktorsavhandling som empiriskt och…
Köp här

Isbn: 9789178959433

Utgivningsår:20210916

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Jakob Gustavsson, Jonas Tallberg, Karin Aggestam, Jan Joel Andersson, Rikard Bengtsson, Ulf Bjereld, Annika Björkdahl, Karin Bäckstrand, Lisa Dellmuth, Marie Demker, Kjell Engelbrekt, Magnus Ericson, Johan Eriksson, Martin Hall, Eva Hansson, Karl Magnus Johansson, Thomas Jonter, Sara Kalm, Catarina Kinnvall, Annica Young Kronsell, Charles Parker, Alexa Robertson, Eric Stern, Fredrik Söderbaum, Anders Uhlin

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
I denna heltäckande grundbok ges en introduktion till studiet av internationella relationer. Boken redogör för de dominerande teoretiska perspektiven inom internationella relationer, för de processer som formar den internationella fördelningen av makt och resurser, samt för de mest framträdande politikområdena i…
Köp här

Isbn: 9789144139463

Utgivningsår:20210820

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Martin Klerung

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Europatankens historia, från antiken till brexit behandlar integrationssträvanden mellan europeiska länder genom historien. Boken tar sitt avstamp i antikens Grekland, då världsdelen Europa skapades, via bland annat Romarriket, Hansan, Victor Hugo för att slutligen kulminera i våra dagars EU. Boken ger en bra…
Köp här

Isbn: 9789178855513

Utgivningsår:20211117

Utgivare: Visto Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Internationella relationer Nationalekonomi Politik och statsskick Politisk ekonomi Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
Can present-day decision-makers learn from history? If so, how? This anthology contains twelve essays from undergraduate students at the Stockholm School of Economics, all participants in the school’s first-ever course in Applied History. The course aimed to increase the students’ ability to use history as…
Köp här

Isbn: 9789188717283

Utgivningsår:20201210

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av:Bengt Nylander, Lars Korsell

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
Bengt Nylander började vid Säpo och kontraspionaget 1981, där han knöts till den så kallade Ryssroteln. Han blev slutligen chef för det samlade svenska kontraspionaget. Under kalla krigets 1980-tal drogs han in i det dramatiska spelet runt ubåtsincidenterna, hemlighetsmakeriet kring JAS Gripen och inte minst…
Köp här

Isbn: 9789173291644

Utgivningsår:20210305

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Clive Hamilton, Mareike Ohlberg

Kategorier: Internationella relationer Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap
”Hotet från det kinesiska kommunistpartiet inverkar på alla människors rätt att leva utan fruktan. Många kineser som lever i Väst utgör tillsammans med tibetaner, uigurer, Falun Gong-utövare och Hongkongs demokrati­aktivister måltavlor för kommunistpartiets förtryck och lever i ständigt fruktan. Regeringar, akademiska…
Köp här

Isbn: 9789171736123

Utgivningsår:20201203

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av:Ulla Gudmundson

Kategorier: Internationella relationer Krig och försvar Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
I samband med Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 fick frågan om Sveriges förhållande till Nato ny aktualitet. Den 18 maj 2022 ansökte Sverige tillsammans med Finland om medlemskap i alliansen. Men hur fungerar Nato? Vilka idéer och maktpolitiska intressen har präglat denna allians under drygt 70 år? Hur…
Köp här

Isbn: 9789189302044

Utgivningsår:20221203

Utgivare: Bookstrap Publishing AB

Mediatyp: BC

av:Robert Dalsjö

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Internationella relationer Kalla kriget Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
How did Sweden’s secret life-line to the West wither? Early in the Cold War, the inner cabinet authorised covert preparations for wartime military cooperation with the West. Wide-ranging arrangements were made during the 1950s and 1960s. But by the 1970s these preparations were faltering, and by the mid-1980s the…
Köp här

Isbn: 9789173350037

Utgivningsår:20061213

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av:Jörgen Hettne

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
EG-domstolen har i hög grad utvecklat EG-rätten med stöd av allmänna rättsprinciper som erkänns av medlemsländerna. Man kan lite tillspetsat säga att EG-domstolen har använt rättsprinciperna som styrmedel när den har utvecklat EG-rätten. I denna bok analyseras EG-domstolens användning av allmänna rättsprinciper i en…
Köp här

Isbn: 9789139014102

Utgivningsår:20081110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Elisabet Hellsten

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Internationella relationer Personliga berättelser Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Sanna berättelser Sanna berättelser: krig
1982 blir sjuksköterskan Elisabet Hellsten ögonvittne till en brutal massaker i de palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila i Beiruts utkanter. Några år senare är hon i Peru, volontär i Limas kåkstäder, medan inbördeskriget mellan regimen och den maoistiska gerillan Sendero Luminoso rasar. Hon blir Sidas chef i…
Köp här

Isbn: 9789176831694

Utgivningsår:20160531

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av:Göran Burén

Kategorier: Diplomati Historia Historia och arkeologi Internationella relationer Militärhistoria Militärhistoria: konflikter efter andra världskriget Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda krig och fälttåg
I samband med att staten Israel bildades 1948 utbröt krig mellan den nya staten och omgivande arabländer. FN sände den svenske greven Folke Bernadotte för att medla och utarbeta en plan för konfliktens fredliga lösning. Vissa av hans förslag väckte mycket kraftigt motstånd i Israel, inte minst hans krav att alla…
Köp här

Isbn: 9789198589603

Utgivningsår:20220125

Utgivare: Sameh Publishing

Mediatyp: BC

av:Karin Roxman

Kategorier: Diplomati Historia Historia och arkeologi Internationella relationer Mellanösterns historia Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Länge är Jerusalem en svårtillgänglig landsortshåla bland bergen. Ändå lockar den svenskar till besök. Fredrika Bremer, Selma Lagerlöf och Sven Hedin är bara några av dem som under strapatser tar sig till den heliga staden. Dalabönderna i Nås som utvandrar dit inspirerar Lagerlöf till hennes framgångsrika bok. Sverige…
Köp här

Isbn: 9789186413156

Utgivningsår:20200118

Utgivare: Bokverket AB

Mediatyp: BC

av:Daniel Estulin

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Från platser bakom stängda dörrar och beväpnade vakter kommer den sanna historien om världens maktelit och deras hemliga planer för framtid. Vad har Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, Mona Sahlin, Anders Borg, Percy Barnevik, Jacob Wallenberg och Olof Palme gemensamt med Henry Kissinger, Angela Merkel, Tony Blair, Rupert…
Utgått

Isbn: 9789197705981

Utgivningsår:20101124

Utgivare: Anarchos förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173534215

Utgivningsår:20101118

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av:Omi Söderblom

Kategorier: Andra världskriget Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Diplomati Historia Historia och arkeologi Internationella relationer Militärhistoria Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda krig och fälttåg
  Nytt ljus i ett trauma Raoul Wallenbergs öde och mystiska försvinnande i ett Ungern i upplösning mot slutet av andra världskriget tillhör efterkrigstidens mest omskrivna och omdebatterade politiska händelser. Många böcker och än fler artiklar har skrivits, både i Sverige och utomlands. Gåtan är fortfarande…
Köp här

Isbn: 9789189063907

Utgivningsår:20211022

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:Bo Theutenberg

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Dagbok från UD, volym 3, innehåller öppenhjärtig inside-information från UD, Regeringen och försvaret under det kalla kriget. Författaren deltog själv från centrala positioner i handläggningen av 1980-talets ubåtskränkningar, förhandlingarna med Sovjetunionen om Vita zonen öster om Gotland etc, liksom han känner till…
Köp här

Isbn: 9789198079050

Utgivningsår:20170620

Utgivare: Stockholm Institute of International Law

Mediatyp: BB

av:Bengt Lindroth

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Om Sverige, Norden, Europa & Coronan ”Varför hävdar grannarna i Skandinavien och runt Östersjön så ofta i offentligheten att svenskar skulle vara så ängsligt politiskt korrekta eller naiva eller extrema och att de anser sig veta bättre än andra?” Det frågar sig Bengt Lindroth inledningsvis i denna bok…
Köp här

Isbn: 9789189063617

Utgivningsår:20210224

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av:Jeremy Black, Philip Bobbitt, Michael Broers, Roger Crowley, Gregory Feifer, Noah Feldman, Jonathan Fenby, David Frum, Gabriel Gorodetsky, Peter Heather, Josef Joffe, Anna-Lena Laurén, John H. Maurer, Sean McMeekin, Walter Russell Mead, Richard Miles, Fraser Nelson, Richard Overy, Lincoln Paine, Andrew Preston, Morris Rossabi, Charly Salonius-Pasternak, Norman Stone, Barry Strauss, Mikael Wigell

Kategorier: Antologier Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Geopolitik Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Det var inte länge sedan idén om att vi nått historiens slut vann kraft och spridning: tanken att människans sociokulturella evolution nått fram till en punkt där den knappast kunde nå längre. Ett kvartssekel senare verkar denna optimism ha försvunnit. I stället bevittnar vi nu geopolitikens återkomst. Ett tjugotal…
Köp här

Isbn: 9789189069718

Utgivningsår:20210915

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BB

av:Göran Sundström

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
När Alliansregeringen tog över regeringsmakten 2006 initierade den vad som har beskrivits som den största biståndspolitiska reformen någonsin. Reformen kom att kallas resultatagendan och innebar att biståndets resultat skulle placeras i centrum för svensk bistånds­verksamhet. Tämligen snart uppstod det emeller­tid…
Köp här

Isbn: 9789144159492

Utgivningsår:20220525

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars-Gunnar Liljestrand, Stefan Lindgren

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Internationella relationer Militärhistoria Militärhistoria: konflikter efter andra världskriget Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda krig och fälttåg
Denna utredning av två djupt engagerade och kunniga författare är ett must-read! Lars-Gunnar Liljestrand och Stefan Lindgren – båda tidigare ordföranden i Föreningen Afghanistansolidaritet – ska ha stort tack för “Vitbok om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan 2002–2021.” Den handlar naturligtvis om Sveriges…
Köp här

Isbn: 9789198583977

Utgivningsår:20211119

Utgivare: Oktoberförlaget

Mediatyp: BC

av:Gavin Mortimer

Kategorier: Andra världskriget Forskning och informationshantering Historia Historia och arkeologi Internationella relationer Kodteori och kryptologi Militärhistoria Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda krig och fälttåg Spionage och säkerhetstjänst
Upptäck andra världskrigets hemligheter och mysterier! I Det hemliga andra världskriget berättas en rad fascinerande, tidigare dolda, historier bakom det första verkligt högteknologiska kriget. Den globala storkonflikten präglades av pansarvagnar, slagskepp och stridsflygplan. Samtidigt sporrade den utvecklingen av…
Köp här

Isbn: 9789174618778

Utgivningsår:20170914

Utgivare: Lind & Co

Mediatyp: BB

av:Lena Breitner, Gunnar Ekberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
Detta är en bok om en stad i ett gränsland som med sin närhet till kontinenten berörts av krig och konflikter på ett sätt som påverkat skåningarnas inställning till historien in i våra dagar.       I trettioåtta kapitel berättas Malmös hemliga historia med motstånd, terror, spionage och annat det…
Köp här

Isbn: 9789187043932

Utgivningsår:20200330

Utgivare: Arx Förlag AB

Mediatyp: BB

av:Ylva Nilsson

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
En närgången studie i hur svenska regeringar har uppträtt i Bryssel.
Köp här

Isbn: 9789163993114

Utgivningsår:20181101

Utgivare: Ylva Nilsson Skriverier

Mediatyp: BC

av:Wilhelm Agrell

Kategorier: Andra världskriget Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Internationella relationer Militärhistoria Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda krig och fälttåg Spionage och säkerhetstjänst
I den tredje boken i serien True spy mo¨ter vi Erika Mo¨ller – servitris pa° restaurang Bla° Fa°geln i Stockholm – som en sommarkva¨ll 1940 tra¨ffar en trevlig och pratsam man som sa¨ger sig arbeta fo¨r ett schweiziskt elektronikfo¨retag. Hon blir fo¨ra¨lskad, rekryteras till ett lo¨st sammansatt na¨tverk av…
Köp här

Isbn: 9789198664225

Utgivningsår:20220525

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BB

av:Olof Frånstedt

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: historia, politik och försvar Spionage och säkerhetstjänst
Olof Frånstedt var under tolv år under 60- och 70-talen chef för Sveriges kontraspionage. Han kom att i praktiken styra Säpo under en tid präglad av en rad dramatiska händelser, och han påverkade dem alla. Den första delen av Olof Frånstedts memoarer är en skildring av några av den tidens största och mest politiskt…
Köp här

Isbn: 9789153439622

Utgivningsår:20130916

Utgivare: Ica Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Björn Melander, Sten Palmgren, Lars-Johan Ekerot, Håkan Edgren, Barbro Ehrenberg-Sundin, Anna Lena Bucher, Maria Gustafsson

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
EU har målsättningen att alla EU-språk ska leva. Därför ska EU-regler och annat väsentligt EU-material översättas till medlemsländernas egna språk. Men hur påverkar dessa översättningar det svenska språket? Håller vi på att få en särskild ”EU-svenska” som kan motverka det pågående arbetet med att förenkla och…
Köp här

Isbn: 9789173827607

Utgivningsår:20001201

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av:Ravi Somaiya

Kategorier: Diplomati Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Internationella relationer Kalla kriget Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Några minuter innan midnatt, den 17:e september 1961, påbörjar ett flygplan nedstigningen mot flygplatsen i Ndola, i dåvarande Nordrhodesia. I flygplanet sitter FN:s dåvarande generalsekreterare, Dag Hammarskjöld. Men landningen fullföljs aldrig, flygplanet anmäls försvunnet och först på eftermiddagen dagen därpå…
Köp här

Isbn: 9789100156206

Utgivningsår:20210806

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:K-G Olin

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
I oktober 1933 får den finländska underrättelsetjänsten Detektiva Centralpolisen meddelande om att en bil övergivits i närheten av gränsen mot Ryssland. Då saken undersöks visar det sig att bilen tillhör en fotograf anställd vid generalstaben i Helsingfors. Och han är nu försvunnen. Händelsen blir upptakten till…
Köp här

Isbn: 9789529600243

Utgivningsår:20141021

Utgivare: Olimex Förlag

Mediatyp: BB

av:Tim Marshall

Kategorier: Geografi Geopolitik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Internationella relationer Kulturgeografi Politik och statsskick Politisk geografi Samhälle och samhällsvetenskap
Världspolitiken har alltid styrts av geografiska förutsättningar: floder, berg, hav, råvaror naturliga gränser och källor till välstånd. Med utgångspunkt i tio kartbilder förklarar den prisbelönta utrikeskorrespontenten Tim Marshall världen på ett sätt som öppnar ögonen för geografins makt historisk, i nutid och i…
Köp här

Isbn: 9789189043701

Utgivningsår:20200323

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av:Frida Stranne, Trita Parsi

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Internationella relationer Militärhistoria Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Efter Rysslands militära överfall på Ukraina i februari 2022 lever vi i en förändrad värld. En farligare värld. I medierna beskrivs den allt mer i svart-vita färger. Demokrati mot diktatur.Ryssland och Kina mot USA och Europa. De civiliserade och rika nationerna mot de ociviliserade fattiga.Utrymmet för neutralitet,…
Köp här

Isbn: 9789177752851

Utgivningsår:20230502

Utgivare: Ordfront förlag

Mediatyp: BB