Bläddra

Kognitiv psykoterapi i primärvården

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Kognitiv psykoterapi i primärvården

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
Kognitiv psykoterapi i primärvården visar hur det kognitiva arbetssättet kan tillämpas vid olika sjukdomstillstånd, exempelvis depression, paniksyndrom, långvarig smärta, social fobi samt dåligt självförtroende. Det som särskilt utmärker arbetssättet är omsorg om samarbetet med patienten samt strävan efter inlevelse i patientens föreställningsvärld.

Boken innehåller många exempel, fallvinjetter och sammanfattningar som ger konkretion åt terapimodellen och den specifika behandlingsmiljö som förekommer inom primärvården. Speciellt har metoden visat sig vara en god behandlingsväg vid olika former av somatisering, där känslor och stress tycks övermanna kroppen på ett sätt som inte låter sig beskrivas i traditionella sjukdomstermer. Patienter med långvariga sjukdomstillstånd, t ex kronisk smärta, har också påvisats få god hjälp av ett kognitivt arbetssätt.

Boken är en vidareutveckling av och fristående komplement till Det kognitiva samtalet i vården (Natur och Kultur 2004). Den vänder sig främst till yrkesverksamma inom primärvård och företagshälsovård, men även till andra medicinska specialiteter där ett kognitivt arbetssätt kan vara till hjälp i patientarbetet. Boken kan även användas av psykoterapeuter under utbildning.


Giacomo d'Elia är läkare, leg psykoterapeut och professor emeritus i psykiatri. Han har tidigare givit ut Kognitiv Psykoterapi. Ett samarbetsprojekt med patienten (sfph, 2001) och Det kognitiva samtalet i vården (2004).