Bläddra
Köp här

Isbn: 9789151976600

Utgivningsår:20201215

Utgivare: Add health media AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789151903989

Utgivningsår:20190109

Utgivare: Three Doctors

Mediatyp: BC

av:Malin Lindmark

Kategorier: Att hantera personliga problem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Coping with mental health issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Personliga berättelser Psykisk hälsovård
När Malin är en 25 årig toppstudent ligger hela livet framför henne, tror hon. Men efter en lång inre stress hon inte själv var riktigt medveten om drabbas hon av psykos. Hennes hjärna överhettas av tankar som aldrig tar slut och hon drabbas av vanföreställningar där verklighet blandas med fantasi. Rätt var det är…
Köp här

Isbn: 9789198654844

Utgivningsår:20211203

Utgivare: Tallbergs Förlag

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Stella Cizinsky

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Styrning och ledning i sjukvården har diskuterats mycket under de senaste åren. Stora offentliga organisationer kräver kunskap och insikter inom flera områden och man behöver förstå hur människor fungerar individuellt och i grupp. Därför är organisationskunskap en nödvändig grund för alla som vill verka inom…
Köp här

Isbn: 9789144120195

Utgivningsår:20180712

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Berlin, Gustaf Kastberg Weichselberger

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Hälso- och sjukvården står i dag inför en rad ekonomiska, demografiska och medicinska utmaningar. Hur den ska styras och organiseras blir därför en angelägen fråga. Den här boken, som nu kommer i sin andra upplaga, beskriver några av de styrmodeller som har tillämpats inom vården under de senaste decennierna. Hit hör…
Köp här

Isbn: 9789147131495

Utgivningsår:20210119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Birgitta Klang, Ingrid Thorell-Ekstrand

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Sjuksköterskans Omvardnadskunnande ar den idealiska boken för svenska sjuksköterskor. Sjuksköterskans Omvardnadskunnande ar baserad pa Fundamentals of Nursing av Kozier, Erb, Berman och Snyder och den svenska utgavan har bearbetats av ett mycket erfaret team…
Köp här

Isbn: 9780273744801

Utgivningsår:20140724

Utgivare: Pearson Education

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186819057

Utgivningsår:20110303

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Anette Olrog

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
I boken följer vi Stina under hennes första år som chef för en hemtjänstverksamhet. Stina ställs inför situationer som är vanliga att chefer gör. Om du har tidigare erfarenheter av rollen av att leda en arbetsgrupp kommer du troligtvis att känna igen dig i många situationer. Genom årshjulet längst bak i boken får vi…
Köp här

Isbn: 9789189137103

Utgivningsår:20200712

Utgivare: Qinet

Mediatyp: BC

av:Annika Mårdh

Kategorier: Att hantera personliga problem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Personliga berättelser
Hur långt kan sjukvården gå för att mörka sina felbehandlingar och brister? Den frågan ställde sig Annika, 33 år, efter att i 12 år varit ortopedpatient efter en bussolycka. En till synes enkel knäskada, ledde till omfattande problematik i knä, höft, fot plus daglig värk. Med tiden blev det tydligt att hon inte skulle…
Köp här

Isbn: 9789179696740

Utgivningsår:20200812

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Lena Källum

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
I boken beskrivs konkret hur du som enhetschef inom vård och omsorg kan gå tillväga från att du får problem med brist på vårdutbildad personal till att din enhet har en ny fungerande professionsuppdelad verksamhet på plats. Betydelsen av ditt ledarskap är i fokus. Genom ett helhetsperspektiv sätts vårdnära service in i…
Köp här

Isbn: 9789144141114

Utgivningsår:20210127

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Susanne Rolfner Suvanto

Kategorier: Åldrandets psykologi Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Boken Psykisk ohälsa hos äldre av Susanne Rolfner Suvanto ger kunskap för att upptäcka, förstå och förebygga psykisk ohälsa hos äldre samt råd om bemötande och förhållningssätt. Här finns också fallbeskrivningar och diskussionsfrågor. Budskapet är att psykisk ohälsa inte är en naturlig del av åldrandet utan ett…
Köp här

Isbn: 9789177412861

Utgivningsår:20201218

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Nicola Silberleitner, Anneli Farnsworth von Cederwald, Patricia J. Robinson

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och sjukvård Kontor och arbetsplatser Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
I en integrerad primärvård sammanförs samtliga yrkesgrup­pers kunskaper för att tillsammans främja patienternas hälsa och livskvalitet. All vårdpersonal samverkar utifrån en gemen­sam primärvårdskultur. Fokus är samstämda insatser som…
Köp här

Isbn: 9789127827349

Utgivningsår:20210118

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144035130

Utgivningsår:20051123

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152751343

Utgivningsår:20230120

Utgivare: Add health media AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163971679

Utgivningsår:20180301

Utgivare: Three Doctors AB

Mediatyp: BC

av:Ulrica von Thiele Schwarz, Henna Hasson, Lars Wallin

Kategorier: Den medicinska professionen Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Den här boken knyter ihop två centrala ämnen som ofta hanteras separat: vetenskap och tillämpningen av kunskap i det praktiska vårdarbetet. Sjuksköterskor ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Här beskrivs dessa…
Köp här

Isbn: 9789127827684

Utgivningsår:20210428

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Joakim Isaksson, Sara Lilliehorn, Helena Hansson, Urban Markström, David Rosenberg, Pär Salander, Elisabet Sernbo, Anneli Silvén Hagström, Veronica Svärd, Kavot Zillén

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Införandet av legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorn har ytterligare aktualiserat behovet av kunskapsutveckling om socialt arbete i hälso- och sjukvård. Kunskap och utbildning är ett viktigt inslag i socionomers individuella professionalisering. Perspektiv på hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete…
Köp här

Isbn: 9789144140193

Utgivningsår:20221004

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anders Ivarsson Westerberg, Agneta Andersson, Eva Anskär, Daniel Castillo, Magnus Falk, Anders Forssell

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Hälso- och sjukvården i Sverige är en del av administrationssamhället. Det innebär att alltmer tid används till att göra det vi kallar administrativt arbete, som att redovisa, rapportera, kommunicera, mäta, granska och föra statistik. Personalen inom hälso- och sjukvården ägnar allt mindre av sin tid åt patienterna,…
Köp här

Isbn: 9789144126968

Utgivningsår:20210127

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Denna antologi spänner över flera viktiga områden som berör äldres psykiska hälsa och ohälsa. Den är uppdelad i tre delar, där den första delen berör existentiella teman och preventiva insatser. Andra delen tar upp särskilda ohälsotillstånd såsom depressions- och psykossjukdomar, konfusion och adhd. Del tre är inriktad…
Utgått

Isbn: 9789172058552

Utgivningsår:20140911

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av:Giacomo d'Elia

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Kognitiv psykoterapi i primärvården visar hur det kognitiva arbetssättet kan tillämpas vid olika sjukdomstillstånd, exempelvis depression, paniksyndrom, långvarig smärta, social fobi samt dåligt självförtroende. Det som särskilt utmärker arbetssättet är omsorg om samarbetet med patienten samt strävan efter inlevelse i…
Köp här

Isbn: 9789127098251

Utgivningsår:20051024

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

Kategorier: Allmänmedicin Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Bokens redaktörer är Katarina Hedin, docent och specialist i allmän­medicin vid Futurum – akademin för hälsa och vård, Region Jönköpin­gs län och Magnus Löndahl docent och överläkare vid Endokrinologen, verksamhetsområde Endokrin, hud, reproduktion, ögon, Skånes universitets­sjukhus. Bokens syfte är att ge en…
Köp här

Isbn: 9789144093154

Utgivningsår:20171002

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BH

av:Elisabeth Dahlborg, Ellinor Tengelin, Tina Andersson, Ivan Andrés Castillo, Henrik Eriksson, Christian Gadolin, Margaretha Herrman, Elin Klingvall, Malena Lau, Martin Molin, Tommy Pherson, Anke Samulowitz, Johanna Runger Simonsson, Victoria Tauson, Jessica Thorn

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Varför ges vården i Sverige inte på lika villkor till alla, trots goda intentioner? I boken problematiseras denna fråga genom att diskutera normer som är inflätade med vårdandet på både mellanmänsklig nivå och på en övergripande strukturell nivå. Boken har ett tvärvetenskapligt ämnesinnehåll, där såväl vård­vetenskap,…
Köp här

Isbn: 9789144151069

Utgivningsår:20220804

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lennart Fredriksson, Gunnel Svedberg, Petra Svedberg, Henrika Jormfeldt, Ingela Skärsäter, Gunilla Carlsson, Reet Sjögren, Tiburtius Koslander, Erna Lassenius, Lena-Karin Gustafsson, Sonja Kulzer, Arne Rehnsfeldt, Kenneth Rydenlund, Anette Nordin, Oona Lassenius, Brita Nilsson, Susanne Syrén

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Köp här

Isbn: 9789144056500

Utgivningsår:20100708

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mikael Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och sjukvård Industrier och branscher Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Offentliga sektorn
Hälso- och sjukvårdens kostnader ökar i snabb takt. Den åldrande befolkningen tillsammans med den medicintekniska utvecklingen talar för en fortsatt kostnadsökning. För att klara finansieringen av framtidens vård kommer därför prioriteringsfrågor att vara centrala.   I rapporten undersöks dagens processer för…
Köp här

Isbn: 9789188637758

Utgivningsår:20220329

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Carina Sparud Lundin, Ewa Lena Bratt, Inger Benkel, Lina Bergman, Michaela Dellenmark Blom, Anna Lena Brorsson, Gunnel Hensing, Eva Lidén, Karolina Lindén, Lisbeth Löpare-Johansson, Mona Ringdal, Anders Ringnér, Irén Tiberg, Lena Zidén

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Livsförändringar eller övergångar i livet kan ibland innebära att en person behöver söka kontakt med eller ta hjälp av hälso- och sjukvårdens verksamheter. Genom att ge en övergripande förståelse för de olika situationer som kan uppkomma fokuserar författarna på att ge vårdpersonal bättre förutsättningar för att möta…
Köp här

Isbn: 9789144138855

Utgivningsår:20211014

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144033853

Utgivningsår:20040326

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mikael Svensson

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och sjukvård Hälsoekonomi Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Nationalekonomi
Hur ska vi använda våra ekonomiska resurser för att skapa förutsättningar för bästa möjliga hälsa? Bör vaccin mot vattkoppor inkluderas i det nationella vaccinationsprogrammet? Hur avgörs om ett nytt läkemedel eller annan medicinsk teknologi bör subventioneras och erbjudas patienter inom det ordinarie sjukvårdsutbudet?…
Köp här

Isbn: 9789144124605

Utgivningsår:20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Helle Wijk, Inger Johansson, Britt Hedman Ahlström, Ingela Skärsäter, Lena Wiklund Gustin, Susanne Strand, Kent-Inge Perseius, Nils Sjöström, Karin Persson, Britt-Marie Lindgren, Agneta Schröder, Anniqa Foldemo, Lisbeth Kristiansen, Maria Mattsson, Lars Lilja, Ove Hellzen, Gabriella Gustafsson, Elisabet Wentz, Elisabet Alphonce, Peder Rasmussen

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Köp här

Isbn: 9789144056463

Utgivningsår:20100708

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Emma Wiklund, Jimmie Trevett, Elin Engström, Herman Holm, Ullakarin Nyberg, Lo Dacke, Gustav Avelin, Pebbles Karlsson Ambrose

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera psykisk ohälsa Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Psykisk ohälsa är allt mindre skambelagt att prata om men hur ska vården, omsorgen och samhället förändras för att fungera bättre och ge livskvalitet åt fler? Här har vi samlat texter av personer i olika åldrar med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, professionella och anhöriga, alla med olika bilder av psykisk hälsa…
Köp här

Isbn: 9789163980558

Utgivningsår:20180829

Utgivare: Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Primärvård Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredaren föreslår bland annat följande: Ett nationellt utformat uppdrag för primärvården – en modernisering av primärvårdens uppdrag i hälso- och sjukvårdslagen föreslås, där det ska framgå att primärvården ska vara platsen dit befolkningen i första hand ska vända sig. Målbild och färdplan – man vill att…
Köp här

Isbn: 9789138248065

Utgivningsår:20180604

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152714355

Utgivningsår:20220401

Utgivare: Hedljung Reflektion Foto & Utbildning AB

Mediatyp: BB

av:Lena Eliasson

Kategorier: Hälso- och sjukvård Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
  Från skidor till ambulans är en bok om sjukvård och hälsoarbete i en tid långt före vårt idag självklara välfärdssamhälle – och ändå inte så länge sedan. Berättelsen börjar i en glest befolkad, isolerad och fattig bygd i slutet av 1800-talet och följer sedan utvecklingen av sjukvården fram till 1960-talet.…
Köp här

Isbn: 9789188965547

Utgivningsår:20220510

Utgivare: Ord&visor förlag

Mediatyp: BB

av:Diana Lorenz

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Unga med autism och Aspergers syndrom stöter på fler hinder i vardagen än andra, och de upplever också svårigheterna på ett annorlunda sätt. Obalans mellan krav och förmåga skapar lätt stress och gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa. Boken Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom innehåller…
Köp här

Isbn: 9789172058408

Utgivningsår:20121001

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av:Håkan S. Sandberg

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Hälso- och sjukvården är ett stort verksamhetsområde och en central del av välfärdssamhället. Detta område är inte bara beroende av styrningen från lagar och förordningar. Vårdpersonal och andra har också stor betydelse för hur arbetet inom hälso- och sjukvården genomförs, till exempel när det gäller teamarbete. Detta…
Köp här

Isbn: 9789144143439

Utgivningsår:20220406

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Kerstin Bergh Johannesson, Tom Lundin, Doris Nilsson, Ulf Otto

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Olycksfalls- och katastrofmedicin Psykisk hälsovård Trauma och chock
Nya allvarliga händelser drabbar kontinuerligt människor runt om i världen och även i vårt land. Det gör att ämnet psykotraumatologi ständigt är aktuellt och som följd av att kunskapsmängden inom området har ökat under senare år har det blivit nödvändigt att sammanfatta det psykotraumatologiska fältet på nytt. I denna…
Köp här

Isbn: 9789144058849

Utgivningsår:20100908

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC