Bläddra

Kommunallagen med kommentarer och praxis

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Kommunallagen med kommentarer och praxis

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
I denna femte utgåva av Kommunallagen med kommentarer och praxis redovisas lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 2011, och praxis fram till och med november 2010. Syftet med den nya utgåvan är liksom med de tidigare att redovisa innehållet i förarbeten och i rättspraxis, men även att ge en översiktlig bild av kommunallagens förhållande till annan lagstiftning som berör kommuner, landsting och regioner. Praktiska tolkningsproblem som författarna haft att ta ställning till i det dagliga juridiska arbetet inom kommunalrätten redovisas också. Denna bok riktar sig till förtroendevalda och anställda i kommuner, landsting och regioner, till förvaltningsdomstolar och statliga myndigheter, till utbildningen i förvaltningsrätt och till den kommunalt intresserade allmänheten.