Bläddra

Konstruera i plast

Köp här

Konstruera i plast

Köp här
Plaster - polymera material - är ett självklart materialval i dagens industriprodukter. Men plasternas speciella egenskaper kräver kunskap för att konstruera en slutprodukt med hög kvalitet.
Denna bok erbjuder konstruktören en beräkningsmetodik för hållbarare detaljer. Den tar hänsyn till plasternas "underliga" uppträdande. Metodiken beskrivs utförligt och illustreras rikligt med exempel. Författarna baserar sin kunskap på erfarenheter från uppdrag inom industrin, forskning och undervisning.

Bokens innehåll i sammanfattning:
Beskrivning av konstruktionsegenskaper inklusive beräkningsexempel
Metoder för sammanfogning, samt beskrivning av lämpliga material härför
Formsprutning
Toleranser
Metoder för livslängdsberäkningar
Ett avslutande kapitel ägnas åt destruktion och återvinning.

Med sina många exempel är boken mycket lämplig som kurslitteratur. Med boken följer ett dataprogram för beräkning av plasters livslängd under inverkan av förhöjd temperatur enligt Arrhenius metod.