Bläddra

Konstruera i plast

Köp här

Konstruera i plast

Köp här
Denna bok beskriver plastmaterialens konstruktionsegenskaper som t.ex. brott- och deformationsegenskaper samt inverkan av omgivande media. Ett antal vanliga konstruktionselement som fjäderelement, kopplingselement, ribbor, fläkthjul m.fl. beskrivs med hänsyn till dimensioneringskrav. Beräkningsexempel förtydligar.

Läs mer
Ett särskilt kapitel behandlar metoder för sammanfogning. Andra områden som ägnas särskild uppmärksamhet är formsprutning, toleranser och livslängdsberäkningar.
Ett avslutande kapitel ägnas åt destruktion och återvinning. Med ökad kunskap om de polymera materialens möjligheter blir också kretsloppsfilosofins kungstanke om ett effektivt materialutnyttjande i kombination med krav på återvinning möjlig att förverkliga.
Boken vänder sig till konstruktörer verksamma i industrin, men är även lämplig som kurslitteratur för blivande konstruktörer, inte minst tack vare beräkningsexemplen.