Bläddra

Kosmisk resenär

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

Kosmisk resenär

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

"Jordmänsklighetens verkliga och absoluta räddningsplanka i dess nuvarande kulminerande mörkertillstånd kan därför uteslutande bli skapandet av en verklig konkret vetenskap på tanke- och själslivets område. Människorna måste lära känna det levande väsendets själsliga eller andliga struktur och de eviga livslagarna, inte som något ”abstrakt” utan som en verklig vetenskaplig realitet i vaket dagsmedveten analys. En sådan vetenskap är den andliga vetenskapen."
Martinus, Den andliga vetenskapens nödvändighet, kapitel 7

”En konkret vetenskap på tanke- och själslivets område” – är det möjligt? Ja, det är det som var syftet med Martinus (1890-1981) stora livsverk, och det är ett verk som givetvis först måste studeras innan den frågan kan besvaras. Olav Johansson låter i denna boks många essäer Martinus ”kosmiska analyser” gå i dialog med världen av idag på en rad olika områden. Fram träder då ett mönster som allt mer bekräftar den utveckling och dess drivkrafter som Martinus ingående har beskrivit och analyserat i sitt författarskap. Ett i djup och bredd fullkomligt unikt författarskap som ännu är nästan okänt för världen. Förmodligen dock inte alltför länge till, därför att behovet av den kunskap som dessa analyser ger oss tillgång till blir allt större för var dag som går …