Bläddra

Kosmiskt och jordiskt flöde : en väg till enhet

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

Kosmiskt och jordiskt flöde : en väg till enhet

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här
Enhetens ton och fredens budskap lyser igenom denna bok! I varje vers och textrad finns visdom och vägledning om livets möjligheter, fullt av kärlek och hopp för nutidsmänniskan.Tolv inspirativa målningar av Bo Andersson förmedlar bildens budskap om vägens skapande och möjlighet, inifrån och ut. Bokens första del, Vägen Hem, med nästan etthundrafemtio meditativa budskap, handlar om livets längtan hem, till dig själv, vem du är, din gudomlighet, din kraft och glädje. Orden visar vägen till hjärtas kärlek till oss själva och andra, till kontakt med en högre andlig dimension, och att du skapar vägen till din inre sanning, ditt livs syfte, där du går. Men också om förlåtelse och försoning, och att du aldrig är ensam. Vi finns här på jorden i liv efter liv för att växa och lära tillsammans och dela våra sanningar. Våra olika livsvägar strålar samman i uppdraget att i enhet och kärlek samskapa en ny och bättre värld för alla. I bokens andra del, Min Väg, beskriver författaren sin väg till förståelse om hur vårt eviga liv hänger ihop med livet på Jorden, och om att uppleva en ny helande ton inom sig, fri från begränsningar och trosuppfattningar. Men också om själens mörka nätter, som till sist fick henne att acceptera livssituationen, släppa taget och uppleva försoningens nåd och mirakel. Berättelsen speglar sökandet efter balans, livets syfte och skaparkraft. Att på nytt upptäcka Guds villkorslösa kärlek visade vägen till högre medvetenhet. Egna dikter blev till under livsvägens gång, flera finns i den lättsamt löpande texten.