Bläddra

Kristendom för ateister

Köp här

Kristendom för ateister

Köp här

– Jag tror inte på Gud. Men jag tror på något.

Så låter nog den vanligaste trosbekännelsen idag.

Olle Carlsson har under sina 25 år som präst sällan stött på en tvättäkta ateist. De allra flesta tycks, särskilt i livets svåra stunder, känna en närvaro av något större.

Kristendom för ateister gör upp med fördomar om vad en kristen tro måste vara. Den pekar istället på den längtan som många idag bär på efter detta något.

Finns Gud? Vem är Gud? Prästen Olle Carlsson tar i sin bok Kristendom för ateister upp de riktigt stora frågorna, men på ett sätt som gör att alla känner sig accepterade.

Hur kan man tillexempel vara kristen och homosexuell, feminist, tro på Big bang? I boken punkterar han myterna om vad vi ”får” och ”inte får” tro.

I en prestationsinriktad kultur känner sig många ovärdiga och har låg självkänsla. Vi vågar inte tro att vi är accepterade och älskade för dem vi är. Många känner en stark ensamhet och en tomhet mitt i överflödskulturen. Olle Carlsson beskriver hur vår brist på kontakt med vårt inre och en högre mening leder in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk som ska fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet.

Olle Carlson, själv nykter alkoholist, beskriver vad det kan innebära att bryta med meningslöshet och tomhet och söka efter mening, tillit och helhet i vår tid. Boken är skriven med starkt engagemang, men också den jordnära ton som kännetecknar hans sätt att prata om tro och stora frågor.

Olle Carlsson försöker inte omvända någon, men han har ett tydligt budskap: Gud tål våra tvivel. Oavsett hur vår bakgrund har sett ut, även om vi har handlat oförlåtligt, även om livet har farit fram med oss orimligt hårt, även om vi tvivlar mer än vad vi tror, även om vi har fått höra att det vi tror på inte är att ”tro på riktigt”. Den gud som Olle Carlsson beskriver accepterar oss som vi är.

Kristendom för ateister handlar också om en möjlig kristendom. I boken redogör Olle Carlsson för hur han som präst och ledare för Allhelgonamässan själv upplever Gud, hur han tolkar bibeln och ser på Jesusgestalten, på bönen och på kyrkans uppgift.

Ingen vet om Gud finns, vad som är meningen med livet eller vad som händer när vi dör. Men alla kan odla en sannare relation till sig själva och acceptera sin längtan efter något större, utan att ha svar på hur detta ser ut.

Boken mynnar ut i andliga övningar och konkreta tips på hur man kan följa sin andliga längtan inom den kristna kyrkan, även om man bara tror på något.

Allhelgonamässan – Sveriges mest välbesökta mässa

Allhelgonamässan är Sveriges mest välbesökta mässa. Den grundades av prästen Olle Carlsson 1997 och har under tio års tid lockat tusentals besökare till Allhelgonakyrkan på Södermalm. Varje söndag kommer 500 personer till Allhelgonamässan, 1 500 personer deltar varje vecka i någon av Allhelgonakyrkans aktiviteter. År efter år hålls den lilla träkyrkan på Söder levande och lockar ständigt nya besökare, helt utan reklam, helt vilande på frivilligas arbetsinsatser.

Det finns inte mycket gemensamt för dem som söndag efter söndag kommer till Allhelgonakyrkan för att lyssna på Olle Carlsson och delta i mässan. Här sitter före detta narkomaner och fängelsekunder sida vid sida med professorer, skådespelare, och vanliga söderbor på väg mellan dagis, gymet och affären.

Men gemensamt för de flesta är att de nog aldrig skulle gå i kyrkan om det inte vore för Allhelgonamässan, de kanske inte ens uppfattar sig som kristna.