Bläddra

Kristinehamns Mekaniska Werkstads Aktiebolag : företagets tillkomst och axplock ur dess historia fram till nutid

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria

Kristinehamns Mekaniska Werkstads Aktiebolag : företagets tillkomst och axplock ur dess historia fram till nutid

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria
Föreningen ”Guskknektarna” är en sammanslutning av f.d. anställda vid Aktiebolaget Karlstads Mekaniska Werkstad (KMW) i Karlstad som ideellt ägnar sig åt att skriva bolagets historia. Den första boken i en planerad serie utkom 2014. Den hade skrivits av Anders Blomqvist och behandlade ”Företagets tillkomst och de tekniska landvinningar som gjordes mellan 1854 fram till 1936”. När jag 2015 återkom till Sverige och Karlstad efter ett fyrtiotal år utomlands hade jag turen att redan i ett tidigt skede bli invald i styrelsen för föreningen. Under perioden 1897- 1980 ägdes Kristinehamns Mekaniska Werkstads Aktiebolag av KMW Karlstad och de två Verkstäderna hade under den tiden en gemensam ledning och naturligtvis ett nära samarbete dock inom helt skilda verksamhetsområden. Efter avslutade MBL- förhandlingar beslöt dock styrelsen att från årsskiftet 1979-80 dela verksamheterna i Karlstad och Kristinehamn i två separata bolag båda ägda av Rederiaktiebolaget Nordstjernan i Stockholm. Karlstad, tillsammans med sina dotterbolag, hade sin huvudsakliga verksamhet som leverantör av processutrustning till cellulosa- och pappersindustrin medan Kristinehamn med dotterföretaget Boving & Co Ltd i London hade sin verksamhet koncentrerad till områdena framdrivnings- och positioneringssystem för fartyg samt vattenturbiner. Med tanke på de båda bolagens nära samarbete under mer än 80 år och vidare att jag var den ende medlemmen i ”Guskknektarna” med arbetsbakgrund inom båda bolagen föreslog jag att föreningens historiska arbete också borde omfatta verksamheten i Kristinehamn. Förslaget accepterades och det föll på min lott att ansvara för projektets genomförande. Vi kom överens om att en rimlig tid för att producera boken skulle vara 3 år. Anledningen till mitt stora intresse för att åtaga mig projektet var till stor del mina mycket djupa rötter i Kristinehamnsverkstaden. Min farfar, Anders Johansson, började arbeta där redan på 1880- talet och avancerade med tiden till vad som då kallades Förvaltare. Min far, Iwan Johansson, började arbeta på den då ganska nyinrättade turbinavdelningen runt 1910 och redan 1911 flyttade han över till Boving & Co i London där han var projektingenjör under 2-3 år fram till första världskrigets utbrott då han återvände till Kristinehamn och blev företaget trogen fram till en sen pension vid slutet av 50-talet. Under större delen av 40 och 50- talen var han chef för turbinavdelningen. Tre av hans bröder hade också långvariga anställningar vid Verkstaden. Jag själv har jobbat med turbiner ett tiotal år mest utomlands i olika länder hos licenstagarna till Verkstaden, Boving & Co och Schneider i Frankrike. Senare arbetade jag ca 10 år på försäljningsavdelningen vid KMW i Karlstad innan jag 1976 flyttade till Spanien och annan verksamhet. Lite grann av en släktkrönika.