Bläddra

Kungliga biblioteket i ord och bild

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Kungliga biblioteket i ord och bild

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
Kungliga biblioteket i ord och bild är historien om det kungliga biblioteket som blev Sveriges nationalbibliotek. Boken tar avstamp i 1500-talet. Då kunde man inte tala om Kungliga biblioteket men väl om ett kungligt bibliotek. Vi följer KB:s uppdrag, organisation och samlingsuppbyggnad fram till våra dagar och gör nedslag i ett urval områden. Vad innebär pliktlagstiftningen? Hur många hyllmil böcker och tidskrifter är uppställda i magasinen? Vad är det för skillnad mellan bokobjekt och konstnärsböcker? Vilka är vår tids nya medier? Vad är Suecana? Hur ser digitaliseringsprocessen ut? Har de uppmärksammade bokstölderna ändrat KB:s säkerhetsarbete? Om detta och mycket mer berättas i Kungliga biblioteket i ord och bild. Boken är rikt illustrerad.