Bläddra

av: Jonas Flodén

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Databaser Informationsåtervinning och tillgängliggörande Informationsteknik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
This book gives a condensed introduction to information systems and their use in companies and organisations. Their role in organisations and how they can contribute to a successful enterprise is explained. The book has a non-technical focus, but introduces fundamental technical concepts and vocabulary, such as…
Köp här

Isbn: 9789144123486

Utgivningsår: 20180718

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Johan Eriksson

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Web services Webbprogrammering
Öppna myndigheten ger dig ett helikopterperspektiv på svensk e-förvaltning. Boken tar upp aktuella frågor om öppna data, e-tjänster, sociala medier, molntjänster, e-arkiv och processorienterade ledningssystem. Samtidigt tolkas allt mot gällande rätt: Hur ska offentlighetsprincipen kunna förenas med krav på sekretess…
Köp här

Isbn: 9789173452694

Utgivningsår: 20140401

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

av: Ulrika Geijer, Eva Lenberg, Håkan Lövblad

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Arkiven sätts in i det senaste decenniets samhälleliga förändringar som har tagit sig uttryck i bland annat e-myndigheter och servicemyndigheter samt e-förvaltning och e-arkiv. Även nya kommunikationssätt som sociala medier och digitaliseringen av arkiv för presentation på webben berörs. Det ges även inblickar i teori-…
Köp här

Isbn: 9789139109969

Utgivningsår: 20131217

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Jan Appelquist

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Denna handbok har tillkommit för att ge dig som arbetar med arkiv- och dokumenthantering ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Innehållet i boken är baserat på Riksarkivets regler.Dokumenthantering i informationsförvaltningen ger dig kunskap om hur handlingar och arkiv ska tas om hand i hela dokumenthanteringskedjan,…
Köp här

Isbn: 9789139016465

Utgivningsår: 20121123

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lo Claesson

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Vad kan ett makerspace vara? Vilka kompetenser behövs? Kan nyttan med makerspace mätas och vilka är argumenten för arbete med makerspace? Bibliotek är mer än bara böcker. I Makerspace i nya banor presenterar Lo Claesson, föreläsare, biblioteksprofil och tidigare bibliotekschef i Vaggeryds kommun, aspekter av…
Köp här

Isbn: 9789170188466

Utgivningsår: 20200225

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulrika Geijer, Håkan Lövblad

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden
Arkivlagen är en del i det lagstiftningssystem som reglerar myndigheters hantering av handlingar och uppgifter. I detta system ingår arkivlagen med tillhörande författningar tillsammans med 2 kap. tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt regleringen av behandling av…
Köp här

Isbn: 9789139115816

Utgivningsår: 20180201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Hammarlund, Patrik Åström, Ljubica Miočević, Jacob Orrje, Axel Hörstedt, Wolfgang Undorf, Johanna Akujärvi

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Intill Strängnäs domkyrka höjer sig Roggeborgen och blickar ut över Mälaren. Byggnaden, som uppfördes som biskopsresidens i slutet av 1400-talet, har fyllt många syften genom åren. Mest förknippad är borgen med Strängnäs gymnasium och läroverk som brukade byggnaden i över tre hundra år. Under många sekler har huset…
Köp här

Isbn: 9789170003677

Utgivningsår: 20181214

Utgivare: Kungliga biblioteket

Mediatyp: BC

av: Jan Appelquist

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Denna handbok har tillkommit för att ge dig som arbetar med arkiv- och dokumenthantering ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Innehållet i boken är baserat på Riksarkivets regler. Dokumenthantering i informationsförvaltningen ger dig kunskap om hur handlingar och arkiv ska tas om hand i…
Köp här

Isbn: 9789139022619

Utgivningsår: 20200209

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Burman

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
En text i en blogg fångar ögonblicket, och med tiden blir den ett vittnesmål om hur författaren en gång tänkte och kände. Lars Burman började blogga 2012, och i den här volymen har han samlat 84 av sina texter från nätet. Den sista är skriven våren 2022. Författaren har inför publiceringen skrivit för- och efterord,…
Köp här

Isbn: 9789150629330

Utgivningsår: 20220430

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av: Nadine Alvarado, Sara Larsson

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationsåtervinning och tillgängliggörande Informationsteknik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Söka på internet
I boken visas hur man utför specifika sökningar i specifika databaser och sökmotorer. Författarna behandlar 25 stycken såsom Alex, All Music Guide, ArtikelSök, Internet Movie Database, Nationalencyklopedien och Wikipedia under rubrikerna Allmänna uppslagsverk, Boktips och recensioner, Böcker och andra medier, Filmer…
Köp här

Isbn: 9789170186172

Utgivningsår: 20080422

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av: Susan Orlean

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Brottslighet och kriminologi Brottsutredning Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Socialtjänst, välfärd och kriminologi
En vårdag 1986 börjar en tunn, genomskinlig rök sprida sig i nordöstra bokmagasinet i Los Angeles centralbibliotek. Branden utvecklar sig snabbt till den största biblioteksbranden i USA:s historia, med en halv miljon förstörda böcker. Trettio år senare försöker journalisten Susan Orlean lösa frågan om vem som startade…
Köp här

Isbn: 9789127167230

Utgivningsår: 20200120

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Soili-Maria Olli

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Bland de biblioteksförbund som uppstod i början av 1900-talet är Dalarnas det enda som fortfarande existerar 100 år efter bildandet år 1920. Dalarnas biblioteksförbund drev biblioteksfrågorna i länet under en tid då det saknades länsbibliotek. Under den tidigare delen av 1900-talet ansvarade förbundet bland annat för…
Köp här

Isbn: 9789151945668

Utgivningsår: 20200406

Utgivare: Förlags AB Björnen

Mediatyp: BB

av: Ida Lehtonen, Lisa Ehlin, Sandra Rafman, Kari Altmann, Jon Rafman, Michael Shanks, Artie Vierkant, Karl-Magnus Johansson

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
There is no offline space. Or at least the experience of the Internet so deeply affects media users today that it influences their perspectives of the world outside the Web. This situation has been described as post-Internet, a term that has loosely emerged as an approach within contemporary art, defined by the social…
Köp här

Isbn: 9789197986632

Utgivningsår: 20131121

Utgivare: Landsarkivet i Göteborg

Mediatyp: BC

av: Anders Frick, Jan Ainali

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Informationsåtervinning och tillgängliggörande Management och företagsledning Offentliga sektorn Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Chefer på alla nivåer – från generaldirektör till gruppchef – har förhoppningsvis nytta av denna guide. Genom konkreta tips och förslag samt exempel från verkligheten ska guiden ge inspiration som kan omsättas i praktisk handling. Guiden kan ses som en startguide eller snabbguide. Fokus är att ge beslutsfattare…
Köp här

Isbn: 9789177730187

Utgivningsår: 20170310

Utgivare: IIS

Mediatyp: BC

av: Pelle Snickars

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar – men vad gjorde de tidigare? Att kulturarvet har en mediehistoria uppmärksammas inte så ofta. Denna bok handlar om hur en rad svenska och internationella museer, bibliotek och enstaka arkiv använde medier under en mycket lång tidsperiod – från cirka 1750…
Köp här

Isbn: 9789198580167

Utgivningsår: 20210204

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Kungliga biblioteket i ord och bild är historien om det kungliga biblioteket som blev Sveriges nationalbibliotek. Boken tar avstamp i 1500-talet. Då kunde man inte tala om Kungliga biblioteket men väl om ett kungligt bibliotek. Vi följer KB:s uppdrag, organisation och samlingsuppbyggnad fram till våra dagar och gör…
Köp här

Isbn: 9789170003578

Utgivningsår: 20180925

Utgivare: Kungliga biblioteket

Mediatyp: BB