Bläddra

Kvantfysik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Kvantfysik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Denna lärobok tar fasta på kvantfysikens allmängiltiga principer och hur dessa visar sig i enkla men realistiska, fysikaliska sammanhang. Bokens tre delar behandlar de teoretiska grunderna, vetenskapliga och tekniska tillämpningar och konceptuella frågeställningar. Relevanta övningsuppgifter ges i direkt anslutning till, de olika avsnitten.
Boken har låga krav på förkunskaper. Den är lämplig både för studenter som bara vill ha en introduktion, och för dem som kommer att gå vidare med avancerade kurser. Flera av varandra oberoende kapitel gör att boken kan läsas med fokus på utvalda delar. Boken är generös med aktuella tillämpningar, även bortom traditionell atomfysik.

Läs mer
Författaren bjuder också på livfulla glimtar ur kvantfysikens fascinerande vetenskapshistoria. Relevanta övningsuppgifter ges i direkt anslutning till de olika avsnitten i kapitlen.

Om författarna
John Grundberg är docent i teoretisk fysik från Stockholms universitet, numera verksam vid Mälardalens högskola.