Bläddra

Kvicksilver : berättelser om användbart ämne med många risker

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Köp här

Kvicksilver : berättelser om användbart ämne med många risker

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Köp här
Vad har »rödskinn«, »kvackare« och alkemister gemensamt? Vad förenar kejsar Qin, han med terrakottastatyerna, och Paracelsus? Vad föregick Penicillin och Viagra som medel mot syfilis respektive impotens? Vad använde både spegel- och hattmakare? Vad, förutom pengar, förenar Nobel och Rothschild?

Svaret är kvicksilver.