Bläddra

Kvinnor i glesbygd. Vi som valde att stanna

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Kvinnor i glesbygd. Vi som valde att stanna

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
Bokens kvinnor är starka, handlingskraftiga och driftiga. Det är egenskaper som behövs för att klara livsvillkoren för en glesbygdsbo. Det är oftast fysisk krävande att bo där. Men flera av dem skulle inte kunna tänka sig att bo någon annanstans. De värdesätter friheten som närheten till naturen ger. Tryggheten i att känna sin granne. Man måste planera och organisera eftersom det är långt till allt affärer, läkare, polis och förlossningsvård. Bil måste man ha. Kvinnorna jobbar aktivt för att utveckla bygden, vilket är en förutsättning för att landsbygden ska förbli levande. De är traditionsbärare inom till exempel hantverk och matkultur. Förebilderna är få och att bryta de traditionella yrkesvalen är inte alltid lätt. De flesta kvinnor arbetar dock med yrken som har med barn, gamla och matlagning att göra. Sedan gammalt nedärvda kvinnoyrken. Kvinnorna har tagit det största ansvaret för barn och hem, medan mannen har arbetat med mer tyngre jobb. Min studie visar att det faktiskt finns en mångfald av olika kvinnoliv i glesbygden.  Några uppvuxna på platsen eller inflyttade andra har haft hemlängtan till familj, släkt och gamla vänner och har återvänt till barndomstrakten. Flera är egna företagare med en låg omsättning och resultatet blir att pensionspoängen inte blir hög. Och vad händer vid en eventuell skilsmässa vem är den som förlorar mest ekonomiskt?