Bläddra

av: Stefan de Vylder

Kategorier: Blåljus-yrken Brandförsvar och räddningstjänst Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Landsbygd Miljön Naturkatastrofer Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken handlar om Ljusdalsbränderna sommaren 2018. Framför allt om branden på Nötberget vid byn Kårböle där författaren sedan 1981 äger ett fritidshus. Kårböle blev inklämt mellan tre stora brandhärdar. För att besegra bränderna fordrades de största släckningsinsaser landet någonsin mobiliserat. Det mest imponerande var…
Köp här

Isbn: 9789198396591

Utgivningsår: 20190529

Utgivare: Themis Förlag, BALTO Print

Mediatyp: BC

av: Josefina Syssner, Marianne Abramsson, Elisabet Cedersund, Patrik Cras, Erik Glaas, Jan-Erik Hagberg, Brita Hermelin, Mattias Hjerpe, Martin Hultman, Niklas Högberg, Dick Magnusson, Ingrid Stiernström, Cecilia Waldenström, Erik Westholm

Kategorier: Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
NYA VISIONER FÖR LANDSBYGDEN Relationen mellan stad och land är under ständig diskussion. I urbaniseringens tidevarv koncentreras människor, företag och service till städerna. Hur kan landsbygden utvecklas under dessa förutsättningar? Hur bygger vi kreativa och inkluderande samhällen på landsbygden? Hur kan en positiv…
Köp här

Isbn: 9789188651068

Utgivningsår: 20181125

Utgivare: Linnefors förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Vilken är synen på Norrland? Betraktas regionen som i första hand en råvarubod för den svenska nationen och i övrigt en belastning för skattebetalarna? Norrland beskrivs i ett historiskt perspektiv som en marginaliserad r­egion. Från att under 1800-talet främst ha setts som leverantör av skog, malm och vatten, har…
Köp här

Isbn: 9789173272230

Utgivningsår: 20170615

Utgivare: H:ström Text & Kultur

Mediatyp: BC

av: Malin Ackermann

Kategorier: Etiska frågor och debatter Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Det här är berättelsen om ett lyckat uppror. Genom att starta en Facebookgrupp, mobilisera folket, överbrygga partipolitiken och bilda opinion i medierna lyckades Malin Ackermann, projektkoordinator i Lycksele kommun, till slut vinna kampen om 30 hotade arbetstillfällen i sin hemstad Lycksele. ”Herreligen! Jag och…
Köp här

Isbn: 9789198281866

Utgivningsår: 20161123

Utgivare: 33 sidor

Mediatyp: BC

av: Maria Vallström

Kategorier: Landsbygd Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Mindre orter där industrin fungerat samhällsbyggande beskrivs ofta negativt. Invånarna sägs lida av ”bruksanda” och de som ”bor kvar” betraktas med skepsis. De före detta industriella miljöerna har lämnats att förfalla och blivit föremål för en slags estetisering som riskerar att rubba stolthet och självbild på orten.…
Köp här

Isbn: 9789186169084

Utgivningsår: 20140512

Utgivare: Länsmuseet Gävleborg, Aktiebolaget Sandvikens Tryckeri och Bokbinderi

Mediatyp: BC

av: Po Tidholm

Kategorier: Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
En långsam glidning, ett förflyttat fokus till staden, har lämnat de svenska landsbygderna politiskt övergivna. Valet av Trump, Storbritanniens Brexit-omröstning och Le Pens framgångar synliggjorde en kulturell konfliktlinje mellan stad och land. Liknande monster återfinns här; en växande misstro och oron över ett…
Köp här

Isbn: 9789188035103

Utgivningsår: 20170928

Utgivare: Teg Publishing

Mediatyp: BC

av: Helena Jonsson, Anna Lundell

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Landsbygd Miljön Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Urbana samhällen
Stad och land glider ifrån varandra. Det är en process som har pågått under lång tid såväl politiskt som ekonomiskt — men även värderingsmässigt. Det ömsesidiga beroendet blir allt mer otydligt för fler och fler. Märkligt nog finns samtidigt en ökad vurm för ett hållbart och naturnära sätt att leva. Vad händer när allt…
Köp här

Isbn: 9789188123800

Utgivningsår: 20170502

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av: Emmanuel Le Roy Ladurie

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Närmare än så här kommer vi inte den legendomsusade medeltiden. Genom några ytterst detaljerade dokument som överlevt tidens tand har historikern Emmanuel Le Roy Ladurie lyckats levandegöra hela den lilla pyreneiska bergsbyn Montaillou som den såg ut kring år 1300. Här får vi lära känna invånarnas plikter, drömmar,…
Köp här

Isbn: 9789127162747

Utgivningsår: 20190620

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av: Kristina Mattsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Landsbygd Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
För första gången i mänsklighetens historia bor fler människor i städer än på landsbygden. I Sverige har urbaniseringen nått den punkt där det inte längre finns någon tvekan. Orter kommer att dö ut. Även större samhällen. Även i södra Sverige. Journalisten Kristina Mattsson gör en resa genom landet för att finna…
Köp här

Isbn: 9789173439473

Utgivningsår: 20190130

Utgivare: Leopard Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Landsbygd Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Hur har Sveriges landsbygder utvecklats under de senaste 40 åren och vilka effekter och vilken betydelse har den förda politiken haft för landsbygdernas utveckling? Inom ramen för uppdraget har den parlamentariska landsbygdskommittén kartlagt och analyserat hur Sveriges landsbygder har utvecklats under de senaste 40…
Köp här

Isbn: 9789138244289

Utgivningsår: 20160401

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185908158

Utgivningsår: 19930318

Utgivare: Östergötlands museum, Bohusläningens Boktryckeri AB

Mediatyp: BB