Bläddra

av:Angelica Åkerman

Kategorier: Arkitektur Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Glesbygdsplanering Konst Landsbygd Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Den intervjubaserade boken En annan landsbygd – om gestaltad livsmiljö på landsbygden är skriven och sammanställd av arkitekten Angelica Åkerman och presenterar röster och platser som sällan träffas av den svenska samhälls- och bostadsdebattens strålkastarljus. Om det offentliga samtalet om arkitektur och…
Köp här

Isbn: 9789197112741

Utgivningsår:20201104

Utgivare: Rian designmuseum

Mediatyp: BC

av:Peter Frändén

Kategorier: Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Mellan byarna Ansjö och Västanede i östra Jämtland växte samhället Kälarne fram. Allt började med järnvägens ankomst år 1883. Snart blev Kälarne bygdens centrum. Min ambition har varit att beskriva framväxten av Kälarne och hur människornas strävan och samhällets utveckling har förändrat levnadsvillkoren för…
Köp här

Isbn: 9789188573056

Utgivningsår:20191205

Utgivare: Jengel Förlag

Mediatyp: BB

av:Josefina Syssner, Marianne Abramsson, Elisabet Cedersund, Patrik Cras, Erik Glaas, Jan-Erik Hagberg, Brita Hermelin, Mattias Hjerpe, Martin Hultman, Niklas Högberg, Dick Magnusson, Ingrid Stiernström, Cecilia Waldenström, Erik Westholm

Kategorier: Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
NYA VISIONER FÖR LANDSBYGDEN Relationen mellan stad och land är under ständig diskussion. I urbaniseringens tidevarv koncentreras människor, företag och service till städerna. Hur kan landsbygden utvecklas under dessa förutsättningar? Hur bygger vi kreativa och inkluderande samhällen på landsbygden? Hur kan en positiv…
Köp här

Isbn: 9789188651068

Utgivningsår:20181125

Utgivare: Linnefors förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Antropologi Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi och antropologi Urbana samhällen
Årets Ymer handlar om begreppspar som centrum-periferi och stad-land. Vår samtida geografi kan sägas bestå av en rumslig integration i form av ett flöde av människor, varor och idéer som återfinns parallellt med en rumslig separation av individer, grupper och platser. En utgångspunkt är att periferier görs och skapas i…
Köp här

Isbn: 9789198215069

Utgivningsår:20200422

Utgivare: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

Mediatyp: BB

av:Stefan de Vylder

Kategorier: Blåljus-yrken Brandförsvar och räddningstjänst Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Landsbygd Miljön Naturkatastrofer Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken handlar om Ljusdalsbränderna sommaren 2018. Framför allt om branden på Nötberget vid byn Kårböle där författaren sedan 1981 äger ett fritidshus. Kårböle blev inklämt mellan tre stora brandhärdar. För att besegra bränderna fordrades de största släckningsinsaser landet någonsin mobiliserat. Det mest imponerande var…
Köp här

Isbn: 9789198396591

Utgivningsår:20190529

Utgivare: Themis Förlag

Mediatyp: BC

av:Edvard Hollertz

Kategorier: Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
  Pizzerian stänger klockan åtta. Fabriken har flyttat. Kommunalskatten höjs. Skolan läggs ned. Tåget stannar inte här längre.  Sänker sig mörkret över landsbygden eller finns det också en annan berättelse? Edvard Hollertz har kört kors och tvärs för att hitta den omtalade klyftan mellan stad och land. Ibland…
Köp här

Isbn: 9789177032489

Utgivningsår:20210826

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av:Fanny Sjödahl, Alva Jeppsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Landsbygd Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Jag vet inte hur jag ska nå kärnan i det hela Hur beskriver man något så diffust som sin barndom, med alla känslor man har inför olika människor, platser och stämningar, alla bilder jag har i huvudet, hur beskriver jag dem med ord Hur beskriver jag gråheten i havet och den mörkblå skymningen som gör allt så…
Köp här

Isbn: 9789188263797

Utgivningsår:20200601

Utgivare: Ultima Esperanza Books

Mediatyp: BC

av:Maria Vallström

Kategorier: Landsbygd Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Mindre orter där industrin fungerat samhällsbyggande beskrivs ofta negativt. Invånarna sägs lida av ”bruksanda” och de som ”bor kvar” betraktas med skepsis. De före detta industriella miljöerna har lämnats att förfalla och blivit föremål för en slags estetisering som riskerar att rubba stolthet och självbild på orten.…
Köp här

Isbn: 9789186169084

Utgivningsår:20140512

Utgivare: Länsmuseet Gävleborg

Mediatyp: BC

av:Helena Jonsson, Anna Lundell

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Landsbygd Miljön Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Urbana samhällen
Stad och land glider ifrån varandra. Det är en process som har pågått under lång tid såväl politiskt som ekonomiskt — men även värderingsmässigt. Det ömsesidiga beroendet blir allt mer otydligt för fler och fler. Märkligt nog finns samtidigt en ökad vurm för ett hållbart och naturnära sätt att leva. Vad händer när allt…
Köp här

Isbn: 9789188123800

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av:David Jonstad

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Hälsa, relationer och personlig utveckling Landsbygd Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självförsörjning och grön livsstil Självhjälp och praktiska råd Sociala grupper
”Utflyttarskildring när den är som bäst.” /Borås Tidning När David Jonstad flyttar från Stockholm med sin familj till en liten gård i Dalarna är det något han drömt om i många år. Det är inte en dröm han är ensam om. Flyttlassen går allt oftare ut ur storstaden mot ett lugnare livstempo, närhet till naturen…
Köp här

Isbn: 9789177751724

Utgivningsår:20210816

Utgivare: Ordfront förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198545319

Utgivningsår:20190807

Utgivare: Ordfirman

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Vilken är synen på Norrland? Betraktas regionen som i första hand en råvarubod för den svenska nationen och i övrigt en belastning för skattebetalarna? Norrland beskrivs i ett historiskt perspektiv som en marginaliserad r­egion. Från att under 1800-talet främst ha setts som leverantör av skog, malm och vatten, har…
Köp här

Isbn: 9789173272230

Utgivningsår:20170615

Utgivare: H:ström Text & Kultur

Mediatyp: BC

av:Malin Ackermann

Kategorier: Etiska frågor och debatter Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Det här är berättelsen om ett lyckat uppror. Genom att starta en Facebookgrupp, mobilisera folket, överbrygga partipolitiken och bilda opinion i medierna lyckades Malin Ackermann, projektkoordinator i Lycksele kommun, till slut vinna kampen om 30 hotade arbetstillfällen i sin hemstad Lycksele. ”Herreligen! Jag och…
Köp här

Isbn: 9789198281866

Utgivningsår:20161123

Utgivare: 33 sidor

Mediatyp: BC

av:Lena Wahlstedt

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Bokens kvinnor är starka, handlingskraftiga och driftiga. Det är egenskaper som behövs för att klara livsvillkoren för en glesbygdsbo. Det är oftast fysisk krävande att bo där. Men flera av dem skulle inte kunna tänka sig att bo någon annanstans. De värdesätter friheten som närheten till naturen ger. Tryggheten i att…
Köp här

Isbn: 9789187553523

Utgivningsår:20201215

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BB

av:Po Tidholm

Kategorier: Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
En långsam glidning, ett fö rflyttat fokus till staden, har lä mnat de svenska landsbygderna politiskt ö vergivna. Valet av Trump, Storbritanniens Brexit-omrö stning och Le Pens framgå ngar synliggjorde en kulturell konfliktlinje mellan stad och land. Liknande mo nster å terfinns hä r; en vä xande misstro och oron ö…
Köp här

Isbn: 9789188035103

Utgivningsår:20170928

Utgivare: Teg Publishing

Mediatyp: BC

av:Fanny Härgestam

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi och antropologi
I den lilla byn Brachay i Champagne bor inte ens hundra personer. Där finns borgmästaren Gerard Marchand och hans fru Brigitte som håller på att lära sig simma. Där finns Råttan och Korpen som är grannar i byns utkant och som har bott i byn i hela sina liv. Och…
Köp här

Isbn: 9789127153295

Utgivningsår:20210514

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Joakim Broman

Kategorier: Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
I BÖRJAN AV 1990-TALET byggdes bostäder, en hockeyhall och ett släkt forskar centrum i Ramsele i västra Ångermanland. 30 år senare är de flesta butiker stängda, samhällsservicen borta och många villor öde. Vad var det som hände? Och kan den gröna industrirevolutionen rädda det tynande norrländska inlandet, återöppna de…
Köp här

Isbn: 9789177033707

Utgivningsår:20230908

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av:Christer Mattsson, Jesper Andreasson, Thomas Johansson

Kategorier: Landsbygd Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
En resa till hjärtlandet baseras på en vetenskaplig studie av hur rasism och nazism reproduceras på specifika platser i Sverige. Boken kretsar kring den fiktiva orten ”Bredabruk”. I centrum för studien framträder skolan som institution och dess roll i att motverka men ibland också oavsiktligt bidra till…
Köp här

Isbn: 9789170614682

Utgivningsår:20240110

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Landsbygd Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Hur har Sveriges landsbygder utvecklats under de senaste 40 åren och vilka effekter och vilken betydelse har den förda politiken haft för landsbygdernas utveckling? Inom ramen för uppdraget har den parlamentariska landsbygdskommittén kartlagt och analyserat hur Sveriges landsbygder har utvecklats under de senaste 40…
Köp här

Isbn: 9789138244289

Utgivningsår:20160401

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC