Bläddra

Kyrkoårets gudstjänster 2015-2016 : en inspirationsbok

Kategorier: Andaktsliv, riter och ceremonier Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Köp här

Kyrkoårets gudstjänster 2015-2016 : en inspirationsbok

Kategorier: Andaktsliv, riter och ceremonier Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Köp här
Kyrkoårets gudstjänster 2015/2016 är en inspirationsbok för alla som arbetar med gudstjänster. Här finns varje söndag eller helgdag presenterad på fyra sidor. Sidorna innehåller introduktionstexter till dagens bibeltexter (som textläsaren kan presentera), liturgiska anvisningar, förslag på psalmer, bön, betraktelse utifrån dagens tema. Dessutom en idéruta med förslag till något att göra tillsammans med barnen i gudstjänsten. Betraktelserna är skrivna av bland annat Anders Piltz, Ann Heberlein, Carl-Henric Jaktlund, Caroline Krook, Danne Sahlberg, Eva Brunne, Fredrik Ivarsson, Fredrik Modéus, Göran Larsson, Joel Halldorf, Kerstin Dillmar, KG Hammar, Lina Mattebo, Linda Alexandersson, Magnus Helmner, Magnus Sundell, Maria Küchen, Maria Ottensten, Patrik Hagman, Tommie Sewon och Ulrika Stigberg. Bönerna är skrivna av Kerstin Hesslefors Persson och idérutorna har Emma Boije och Camilla Önnestam stått för.