Bläddra

Kyrkoordning för svenska kyrkan 2014 : med kommentarer och angränsande lagstiftning

Kategorier: Juridik Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här

Kyrkoordning för svenska kyrkan 2014 : med kommentarer och angränsande lagstiftning

Kategorier: Juridik Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här

Kyrkoordningen med kommentarer  hjälper dig som kyrkoherde, kanslichef, kamrer eller ledamot i kyrkoråd att tolka och tillämpa kyrkoordningen i ditt arbete.

Vad betyder egentligen det där som står i kyrkoordningen? Tillåter kyrkoordningen att man gör på det viset? Varför står det så i kyrkoordningen? Runt om i församlingar, pastorat och stift är det många som undrar vad som gäller nu när Svenska kyrkan fattar sina egna beslut - dessa kan du läsa om i Kyrkoordningen med kommentarer.

Kyrkoordningen med kommentarer utkommer vart fjärde år.