Bläddra

Lantrasen Svenskt Finullsfår

Kategorier: Djur och natur Husdjur Livsstil, hobby och fritid

Lantrasen Svenskt Finullsfår

Kategorier: Djur och natur Husdjur Livsstil, hobby och fritid
Lantrasen Svensk Finull har länge betat i våra hagar och har många värdefulla och fina egenskaper att bevara. Djuren är nyfikna, sociala och tillgivna med livligt temperament. De är goda fodersökare och har förmågan att, utanför dräktighets- och digivningsperioder, livnära sig på magrare beten och hagmark och lämpar sig därför väl till landskapsvård. Värdefulla egenskaper är den unika ullen, de mjuka skinnen, det möra och smakliga köttet samt de goda reproduktionsegenskaperna. Föreningen Svenska Finullsfår bildades 1988 med ändamål att säkra finullsrasens framtid i dess ursprungliga miljö och utan att ge avkall på rastypiskhet och rasens särart, utveckla rasens värdefulla egenskaper. Boken vänder sig till dig som funderar på att börja med får eller som redan har Finullsfår samt alla andra med intresse för ull och fårvärlden. Boken är utgiven av Föreningen Svenska Finullsfår.