Bläddra

Läsa A-Ö

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Läsa A-Ö

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Kul läsning för nybörjaren

Eleverna kommer till skolan med olika förkunskaper. En del kan läsa, andra känner endast till några bokstäver. Då är det viktigt att skolan möter eleverna på rätt nivå. Alla elever bör få arbeta i sin egen takt och efter sin egen förmåga.

Läsa A-Ö är uppbygd så att eleverna kan välja bokstav i tur och ordning som de själva vill. Varje bokstav i alfabetet har sitt uppslag där det på vänstersidan finns en samtalsbild. Där kan eleven leta efter ord i bilden, ensam eller tillsammans med klassen vid genomgång av en bokstav. Under samtalsbilden finns olikfärgade rutor med ord i olika svårighetsgrad:

Gul - enstaviga ord
Orange - högfrekventa småord
Rosa - ord med tre bokstäver
Blå - tvåstaviga ord
Grön - ord med konsonantmöte
De elever som löst läskoden kan läsa de gula rutorna först på alla bokstavssidorna, för att sedan kunna fortsätta med den orange rutan o.s.v. Högersidan har små lästexter med en sammanhängande berättelse. Berättelserna längst ner inom ramen har ett svårare innehåll med frågor på läsförståelsen.

Läsa A-Ö är en del av Språkkul, ett läromedel för laborativ läsinlärning.

Den kan även användas helt fristående.

Arbetet med Språkkul utgår från lärarhandledningen. Här finns en gedigen lektionsplanering tillsammans med alla kopieringsunderlag som behövs för arbetet. Första gången du jobbar med serien behöver du följande:

Lärarhandledning

Spela (en bok per två elever)
Labba (en bok per två elever)
Skriva 1a och 1b (en till varje elev)
Lär mer 1 (en till klassen)
Det enda som behövs köpas till för följande år är sedan Skrivahäftena som är de enda som förbrukas. Motsvarande lista gäller även för Språkkul 2.