Bläddra

Ledarskap i human service-organisationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management

Ledarskap i human service-organisationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Hur ser ett fungerande ledar- och chefskap ut i vad som benämns mjuka organisationer, hjälpande organisationer eller välfärdsorganisationer? Det handlar om sjukhus, skolor, socialbyråer, arbetsförmedlingar, försäkringskassor och polisen, för att nämna några. Det gemensamma är att människan utgör råmaterialet att man på olika sätt ska ta hand om och påverka människor. Verksamheterna är starkt beroende av samhället när det gäller finansiering och ramar, oavsett om de drivs i offentlig regi eller inte. Detta och flera andra faktorer ställer speciella krav på både chefer och medarbetare.


Hur ledarskapet utformas bidrar i hög grad till en effektiv verksamhet. Författaren analyserar utifrån egna och andras erfarenheter och forskning förutsättningarna för ledarskap och presenterar både teoretiska och praktiska infallsvinklar på makt, chefskap och arbetsledning. I fokus står samspelet mellan ledare och ledda. Här ifrågasätts såväl myten om den starka chefen som det vanliga men inte alltid genomtänkta överförandet av teorier och modeller om management och ledarskap från näringsliv och industriell produktion till välfärdssektorn.


Boken är avsedd både som kurslitteratur för högskolan och handbok för yrkesverksamma inom områden som vård och omsorg, socialt arbete, psykologi, pedagogik, kriminalvård, polis och personalvetenskap. Den är helt nyskriven och författarens tidigare utgivna bok utgår: Ledarskap i vård, omsorg och utbildning (1991).