Bläddra

Ledarskapets inre kompass i förändring : att leda själv, andra och verksamhetsnytta i ständigt vitt vatten – metodbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Köp här

Ledarskapets inre kompass i förändring : att leda själv, andra och verksamhetsnytta i ständigt vitt vatten – metodbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Köp här
Att identifiera dig som ledare, är som att kasta loss ankare och möta en öppen horisont med såväl krav, förväntningar och möjligheter som många gånger är både utmanande och svårtolkade.
Du behöver en väl kalibrerad inre kompass för att navigera klokt när ständigt vitt vatten råder. Att hantera karta, kompass och rådande premisser i omgivningen kräver ett balanserat fokus på ditt inre liv i relation till gängse yttre omständigheter. Det här förutsätter i sin tur en balans mellan individuella perspektiv i relation till kollektivets villkor och behov.
Syfte och målsättning med denna metodbok är att klargöra grundläggande förutsättningar för att utveckla dig själv, andra och verksamhetsnyttan du företräder som ledare.
För det första handlar det om hur du kan göra dig tydlig inför dig själv, med dina styrkor, utmaningar, fallgropar och skuggsidor. För det andra hur du kan göra dig tydlig inför andra och samtidigt hjälpa andra att ta emot det du säger utan att gå i försvar. För det tredje, att hjälpa andra att vara tydliga inför dig utan att göra avkall på integritet eller att vara dömande. Avslutningsvis, handlar det om att som ledare bli mer skicklig på att hantera makt, inflytande och påverkan för att nå konstruktiva lösningar och överenskommelser som ger positiva avtryck i verksamheten.