Bläddra

Liber Spektrum Fysik Light

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: fysik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen

Liber Spektrum Fysik Light

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: fysik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Köp här

Liber Spektrum Fysik Light ingår i en serie naturvetenskapliga läromedel för grundskolans årskurs 7-9. Även Biologi Light och Kemi Light finns.

Lightboken erbjuder en enklare kurs, med texter och frågor på E-nivå, än den parallella grundboken Liber Spektrum Fysik (upplaga 5). Båda är Lgr22-reviderade stadieläromedel för årskurs 7-9.

I den tredje upplagan av Liber Spektrum Fysik Light hittar du:

  • Centralt innehåll i linje med Lgr22
  • Ett inledande kapitel som beskriver fysik utifrån de tre långsiktiga målen
  • Kapitelingresser med målbeskrivningar, bilder med frågor och ett urval av begrepp
  • Faktatexter på grundläggande nivå med tydlig layout
  • Begreppsfrågor och frågor på texten efter varje delavsnitt
  • Perspektiv som uppmuntrar till att ta ställning och att granska information
  • Sammanfattningar till varje kapitel
  • Finaler som förstärker kunskaperna på E-nivå, ger sökträning samt träning inför de nationella proven