Bläddra

Lilla sorgeboken : Om att förlora och börja om på nytt

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

Lilla sorgeboken : Om att förlora och börja om på nytt

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

Lilla sorgeboken är en samtalsbok för sorgegruppen, en bok för dig som drabbats av sorg.

”Den här boken är en resa genom sorgens landskap, så som jag mött det i mitt eget liv och andras. Den ger inga enkla tips om hur man kan klara svåra upplevelser. Men den har ett budskap: Att vägen ut är vägen igenom. Och att den vägen finns. Att man blir människa igen, även om det inte alls känns så och även om man inte ser hur det ens skulle vara möjligt.

Sorg går över. Den gör faktiskt det. Men det kommer inte av sig självt och inte bara för att tiden går. Den nya framtiden ligger gömd i det vi kallar sorgearbetet. Lilla sorgeboken vill vara en hjälp i att göra det arbetet möjligt.”


”Enkla tips och råd aktar han sig för. Snarare vill han förmedla till den sörjande att det kommer andra dagar; vägen ut ur sorgen är vägen igenom sorgen…Larsson skriver varsamt och ödmjukt om ett ämne som berör alla.” Håkan Stenow, BTJ-häftet nr 24, 2019