Bläddra

Linjär algebra

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Linjär algebra

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Linjär algebra Denna lärobok är skriven för att användas i en kurs i linjär algebra vid universitet och högskola. Innehållet behandlar grundläggande begrepp som linjärt ekvationssystem, matris, bas, determinant, linjär avbildning och egenvektor, samt hur dessa begrepp är relaterade till varandra. Vektorgeometri har inte varit ett huvudfokus, men används rikligt för att illustrera de centrala begreppen. Författarnas mål har varit att ge en komplett framställning av ämnets grundläggande teori, och samtidigt komplettera resultaten med intuitiva resonemang och många exempel. Författarna är verksamma vid Matematikcentrum, Lunds universitet.