Bläddra

Litterär Kalender. 2007, Selma

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Litterär Kalender. 2007, Selma

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

En stor del av årets kalender kretsar kring Selma Lagerlöf. Några av våra främsta Lagerlöf-kännare medverkar. Dessutom publiceras Eva Ströms långa intervju med årets mottagare av De Nios Stora Pris, den finlandssvenska poeten Tua Forsström.

I årets nya litterära kalender medverkar några av våra främsta Selma Lagerlöf-kännare. I essän "Figuren i mattan" söker Birgitta Holm det underliggande mönstret i Lagerlöfs författarskap. Lisbeth Stenberg reder ut vad den tidiga kvinnorörelsens ideolog Sophie Adlersparre betydde för Selma Lagerlöf och för Samfundet De Nios skapare Lotten von Kræmer. Nina Burton skriver om Nils Holgerssons underbara resa. Petra Söderberg skriver om Lagerlöfs "författarverkstad" - de litterära väninnor som granskade hennes manuskript och hjälpte henne att bearbeta dem.

Att Selma Lagerlöf förmådde väcka starka känslor hos sina läsare framgår med all önskvärd tydlighet i de över 40 000 läsarbrev till henne som finns bevarade på Kungliga Biblioteket. Maria Karlsson tar upp några av dessa, skrivna av män som läst Kejsarn av Portugallien och vill uttrycka sin tacksamhet för vad boken gett dem.

Diskussionen om genregränser är ett annat tema. Gunnar D Hansson undrar vad som är prosa och vad som är poesi. Den fine essäisten Fredrik Sjöberg analyserar essäns form i essäform. Dessutom medverkar Niklas Rådström och Malte Persson med dikter.

Kalendern avslutas med Eva Ströms långa intervju med årets mottagare av De Nios Stora Pris, den finlandssvenska poeten Tua Forsström.

Samfundet De Nio är ett av de viktigaste sällskapen i Sverige genom de priser de delar ut. Samfundet grundades 1913 genom en donation av Lotten von kraemer, författare och filantrop.