Bläddra

LSS 2011

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

LSS 2011

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
En nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör funktionshindrade. Lagen uppdateras med jämna mellanrum. Boken LSS 2011 är en ny uppdaterad utgåva med den lagtext som gäller från den 1 januari 2011 tillsammans med kapitel 51 i socialförsäkringsbalken som ersätter lagen om assistansersättning (LASS). Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecken kring lagens tillämpningar. Varje paragraf kommenteras med syftet att underlätta förståelsen av lagen. I samma syfte refereras viktiga rättsfall. Anhöriga till funktionshindrade, liksom politiker har nytta av att känna till det senaste inom LSS och den fyller även en viktig funktion inom vård- och omsorgsutbildningar.