Bläddra

av: Monica Larsson, Lars G Larsson

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. LSS 2020 är en nödvändig information-…
Köp här

Isbn: 9789172512221

Utgivningsår: 20200120

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Sundström Graversen, Bo Hejlskov Elvén

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Många av de personer som kommer i kontakt med och behöver insatser från socialtjänsten har en neuropsykiatrisk diagnos, en funktionsnedsättning som inte syns utanpå. För att fatta rätt beslut i arbetet behöver vi kunskap och ha rätt glasögon på oss. Boken Npf och socialtjänsten – lagstiftning, bemötande och…
Köp här

Isbn: 9789177411994

Utgivningsår: 20210115

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av: Monica Larsson, Lars G Larsson

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
LSS 2019 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. LSS 2019 är skriven så att den är användbar och relevant för olika slag av läsare, t ex…
Köp här

Isbn: 9789172511989

Utgivningsår: 20190208

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172511064

Utgivningsår: 20101130

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av: Monica Larsson, Lars G Larsson

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
LSS 2018 – Stöd och service till vissa funktionshindrade är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. Boken har en tydlig struktur: • Tydliga…
Köp här

Isbn: 9789172511804

Utgivningsår: 20180119

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Sofia Linderot

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som omfattar tillstånd med olika svårighetsgrad, alltifrån psykiska besvär till psykiatriska tillstånd. Besvären kan i olika grad leda till funktionsnedsättning. Det kan då finnas behov av att ta del av någon form av samhällsinsats. Lag & rätt beskriver skyldigheter som…
Köp här

Isbn: 9789144152066

Utgivningsår: 20210325

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Beatrice Nordebrink

Kategorier: Juridik Juridik och äldre Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Reglerna som inramar socialt utredningsarbete är omfattande och består av såväl lagar som föreskrifter. Den här boken hjälper dig att förstå hur reglerna kopplas till socialtjänstens arbete och hur de förhåller sig till varandra. Rättslig ram för…
Köp här

Isbn: 9789139116721

Utgivningsår: 20210705

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lottie Giertz, Titti Mattsson, Angelika Thelin

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Nedsatt beslutsförmåga på grund av kognitiv funktionsnedsättning är något som kan drabba alla och envar som följd av en skada eller sjukdom. I den här boken behandlas begreppet nedsatt beslutsförmåga, relevant lagstiftning samt riktlinjer inom området. Boken belyser de utmaningar som lagstiftningens intentioner om…
Köp här

Isbn: 9789144141541

Utgivningsår: 20210622

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Monica Larsson, Lars G Larsson

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
LSS 2017 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. Boken har en tydlig struktur: • Tydliga rubriker gör att du snabbt hittar rätt avsnitt • Aktuella…
Köp här

Isbn: 9789172511576

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Sofia Linderot

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Boken innehåller en övergripande presentation av det regelverk som styr handläggningen inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och socialförsäkring. Därtill presenteras de förvaltningsrättsliga grundprinciper som styr handläggningen av denna form av ärenden. För att underlätta läsningen finns det inom varje kapitel…
Köp här

Isbn: 9789144092799

Utgivningsår: 20131120

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ylva Lindblom, Ellinor Englund

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar stöd som kan undanröja svårigheter i det dagliga livet. Trots den stora betydelse LSS har för enskilda individer saknar den önskvärd stringens…
Köp här

Isbn: 9789139117513

Utgivningsår: 20210211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Olof Bergstrand

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
En nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör funktionshindrade. Lagen uppdateras med jämna mellanrum. Boken LSS 2011 är en ny uppdaterad utgåva med den lagtext som gäller från den 1 januari 2011 tillsammans med kapitel 51 i socialförsäkringsbalken som ersätter lagen om assistansersättning (LASS).…
Köp här

Isbn: 9789172511057

Utgivningsår: 20110128

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av: Ulf Sjöberg

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Juridik Juridik och funktionshinder Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Socialrätt
Under våren 2010 har SOU 2008:77, Möjlighet att leva som andra, ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning, lagts fram. Den parlamentariska kommittén tillkallades efter ett regeringsbeslut 2004-07-04. Utredningen har sedan resulterat i propositionen 2009/10:176 Personlig assistans och andra…
Köp här

Isbn: 9789139110248

Utgivningsår: 20101129

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Annika Jyrwall Åkerberg

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
En handbok om svenska och europeiska diskrimineringslagar och rättspraxis i relation till människor med funktionsnedsättning. Annika Jyrwall Åkerberg är en av Sveriges ledande jurister inom mänskliga rättigheter i relation till människor med funktionsnedsättning. Under de senaste 15 åren har Annika arbetat med…
Köp här

Isbn: 9789170401237

Utgivningsår: 20150203

Utgivare: CKM Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Monica Larsson, Lars G Larsson

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Helt nyskriven utgåva! 2016 års utgåva av LSS är en ny bok, skriven av nya författare. Men liksom tidigare utgåvor är LSS 2016 en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Lagen uppdateras med jämna mellanrum, och boken LSS 2016 redovisar den lagtext som gäller…
Köp här

Isbn: 9789172511460

Utgivningsår: 20160122

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Det måste bli enklare att anlita tolk! Föreslår en mer brukarorienterad modell för en samordnad tolktjänst, i motsats till dagens splittring på en mångfald olika myndigheter och regelverk.Förslaget grundar sig på en analys av hur dagens tolktjänst till döva, hörselskadade och dövblinda fungerar inom olika…
Köp här

Isbn: 9789138236635

Utgivningsår: 20111219

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Ellinor Englund, Ylva Lindblom

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar stöd som kan undanröja svårigheter i det dagliga livet. Trots den stora betydelse LSS har för enskilda individer saknar den önskvärd stringens och det är en omvittnat svår lag att…
Köp här

Isbn: 9789139115908

Utgivningsår: 20180918

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
FÖR LÄNK TILL DEN SEPARATA DEL 1, se längre ned. Del 1 innehåller utredningens förslag. Del 2 innehåller avsnitt om bl.a bakgrunden till LSS, internationella styrdokument, tidigare utredningar, gällande rätt, EU-rätt, förklaringar till kostnadsutvecklingen, internationell utblick, direktivet som lagt ramarna för…
Köp här

Isbn: 9789138248867

Utgivningsår: 20190111

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Finn Kronsporre

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innehåller tio olika insatser. Av dessa hanterar kommunerna nio. Rätten till en insats – och även omfattningen av insatsen – kan i vissa fall vara svårbedömd. Ofta saknas tydlig vägledning för…
Köp här

Isbn: 9789139024774

Utgivningsår: 20211007

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
FÖR DEN SEPARATA DEL 2, se längre ned. Utredningen har utrett LSS och assistansersättningen. Den har haft två huvudsyften: statens kostnader för personlig assistans får inte blir högre än de är i dag. insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna. Utredningen föreslår tre nya…
Köp här

Isbn: 9789138248850

Utgivningsår: 20190111

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Statligt ansvar för lönestödsanställdas försäkringsskydd när kollektivavtal saknas! Föreslår att Arbetsförmedlingen får ett direkt ansvar för de kompletterande försäkringarna för dem som anvisas till en anställning med lönestöd hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtalsenliga försäkringsförmåner.Förslaget innebär…
Köp här

Isbn: 9789138238684

Utgivningsår: 20130117

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Styrutredningen har haft i uppdrag att se över styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik som beslutades 2017. Mål inom prioriterade samhällsområden, arbetssätt och uppföljning ska enligt förslagen tydligt kopplas till det nya nationella målet för politiken och till förverkligandet av…
Köp här

Isbn: 9789138249246

Utgivningsår: 20190509

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138238691

Utgivningsår: 20130131

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Vad har hänt inom funktionshinderområdet sedan LSS-reformen infördes 1994? Hur ser rättsläget ut? Vilka erfarenheter av LSS och funktionshinderområdet finns på lokal nivå? Boken Omsorger om funktionshindrade försöker ge svar 
på dessa frågor utifrån några särskilt utvalda perspektiv, nämligen rättsregler och lokala…
Köp här

Isbn: 9789144106328

Utgivningsår: 20160208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138238707

Utgivningsår: 20130131

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Olof Bergstrand

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecken kring lagens tillämpningar. Du har också god hjälp med lagtolkningen tack vare många exempel på tidigare rättsfall och JO-beslut. Boken gör det enkelt för tjänstemän, förtroendevalda, anhöriga och föreningar att hålla sig uppdaterade. Den är…
Köp här

Isbn: 9789172511248

Utgivningsår: 20140207

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Eva Borgström

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Juridik Juridik och funktionshinder Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Socialrätt
Målet med Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Genom speglingar av parallella plan; den officiella lag- och konventionstexten; forskning; gestaltade vardagssituationer och dagboksutdrag, undersöker författaren vad LSS innebär i…
Köp här

Isbn: 9789163920721

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Vidsynt Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt
Utredningen konstaterar att dessa elever har en svår skolsituation och når målen i lägre utsträckning än genomsnittet. Man föreslår en helhetslösning av hur stödet till elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning får organiseras och hur insatserna till dessa grupper ska samordnas mellan staten,…
Köp här

Isbn: 9789138244678

Utgivningsår: 20160701

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Ulrika Hallberg, Gunilla Klingberg

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en av de lagar som reglerar vilken typ av hjälp och stöd som kan ges till personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Just nu håller lagen på att uppdateras. I den här boken beskriver författarna de förändringar som görs i lagen och visar också…
Köp här

Isbn: 9789144141763

Utgivningsår: 20201026

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredningen föreslår bland annat: dels ett uppdrag till Specialpedagogiska skolmyndigheten som ska höja skolors kompetens om kognitivt stöd, dels utökade möjligheter för skolhuvudmännen att få statsbidrag för att förstärka elevhälsan med en arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped. att det i hälso- och…
Köp här

Isbn: 9789138246160

Utgivningsår: 20170607

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Utbildningsdepartementet

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Enligt kommittédirektiv (2013:29) ska utredningen U 2013:02 utvärdera statsbidraget till särskilda insatser på skolområdet (SIS) för att få kunskap om hur bidraget fördelas och om användningen är effektiv. Vid behov ska utredningen även lämna förslag på hur användningen och fördelningen…
Köp här

Isbn: 9789138242834

Utgivningsår: 20150416

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Innehåller förslag som syftar till att ge personer med syn- eller annan läsnedsättning en bättre tillgång till material som skyddas av upphovsrätt. Förslagen innebär att det införs en ny inskränkning i upphovsrätten som medför att en person med syn- eller annan läsnedsättning, eller någon som handlar på dennes vägnar,…
Köp här

Isbn: 9789138246948

Utgivningsår: 20171107

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC