Bläddra

Lychnos 1996 : Årsbok för idé -och lärdomshistoria

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Lychnos 1996 : Årsbok för idé -och lärdomshistoria

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här
J. L. Heilbron, ”An institute for the history of science”

Henrik Björck, ”Till frågorna om idéhistoriens egenart och rötter”

Anders Florén, ”Smulor och aktörer: En historia om fransk och svensk mentalitetshistoria”

Peter Josephson, ”Immanuel Kant, pietismen och den moraliska problematiseringen av kroppen”

Maria Eriksson, ”Om kärleksnöjet: Kön och biologi kring sekelskiftet 1800”

Tore Frängsmyr, ”Mer ljus över upplysningen”

Anders Ekström, ”Den nationella situationen: kommentarer”