Bläddra
Köp här

Isbn: 9789188168252

Utgivningsår: 20160118

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Johan Norberg

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
En fantastisk bok … Norberg släpper loss en virvelvind av bevis … Den här boken är en explosion av sunt förnuft. – The Economist En övertygande skildring – Wall Street Journal Varje dag översköljs vi av samma budskap: vi är på väg åt fel håll. Det handlar om finansiella krascher,…
Köp här

Isbn: 9789188123695

Utgivningsår: 20170306

Utgivare: Volante, David Highham Associates

Mediatyp: BB

av: Lars Berge

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Under 1900-talet förvandlades ett frostbitet, svältdrabbat och avfolkat kungarike i närheten av polcirkeln till en välfärdsstat med den högsta levnadsstandarden i världen. Svensk ingenjörskonst, svensk välfärd och svenska blondiner gjorde omvärlden blågul av avund. Vissa skrämdes kanske av statsapparatens inflytande…
Köp här

Isbn: 9789188123107

Utgivningsår: 20151110

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av: Eva Bojner Horwitz, Christer Hogstedt, Pelle Wistén, Töres Theorell

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Tolvnitton Förlag i samarbete med Projektet Kulturen – en viktig insats för hållbar folkhälsa ger ut ny forskningsantologi. Antologin innehåller översikter av den internationella forskningen på området, t ex kring tidig musikträning och utveckling av kunskaps- och känslomässig intelligens hos barn, kring…
Köp här

Isbn: 9789187724046

Utgivningsår: 20151111

Utgivare: Tolvnitton Förlag, F4 Print

Mediatyp: BC

av: Roland Poirier Martinsson

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Magna Charta och rättighetstänkandets idéhistoria, av Roland Poirier Martinsson Sommaren 2015 är det 800 hundra år sedan Magna Carta undertecknades. Magna Carta är ett av de mest mytomspunna dokumenten inte bara i brittisk historia utan också en viktig milstolpe i demokratins och de mänskliga rättigheternas historia.…
Köp här

Isbn: 9789187709739

Utgivningsår: 20151216

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Varken bildning eller piano – vantrivs borgerligheten i kulturen? red: Lars Anders Johansson Under första halvan av det förra seklet betraktades borgerligheten som det kulturbärande samhällsskiktet. Sedan dess har någonting hänt. I Varken bildning eller piano tar åtta författare sig an frågan om borgerlighetens…
Köp här

Isbn: 9789187709746

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Stephen Hicks

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
I Postmodernismens förklaring utmanar filosofen Stephen R C Hicks våra invanda föreställningar när han spårar de intellektuella rötterna hos postmoderna tänkare som Michel Foucault och Richard Rorty till Jean-Jacques Rousseau och Immanuel Kant. Hicks driver tesen att postmodernismen blev en framgångsrik retorisk…
Köp här

Isbn: 9789187709494

Utgivningsår: 20150218

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Jonas Frycklund

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Materiell kultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Det råder högkonjunktur för kritik av konsumtionssamhället. Men kritiken är inte så ny som den verkar – i alla tider har konsumtionen kritiserats som slösaktig. Här är det konsumtionskritikerna som granskas. Vilka är de historiska kopplingarna mellan ny och gammal kritik av överflödet? Vilket är sambandet mellan…
Köp här

Isbn: 9789187709210

Utgivningsår: 20150224

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Leif Runefelt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Idéhistoria Konsumtion och konsumism Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Under 1700-talet och tidigt 1800-tal förändrades inköpsvanorna drastiskt i Sverige: ett konsumtionssamhälle började ta form. En rad nya varor som kaffe, te, porslin, bomull och exotiska textilfärger gjorde succé. Ett urbant mode och sällskapsliv växte fram och krävde både tid och pengar. Gradvis fick nymodigheterna…
Köp här

Isbn: 9789187675362

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Robin Ekelund

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Populärkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Varför söker sig människor idag till stilar och gemenskaper hämtade från det förfl utna? Och vad säger oss denna retrospektiva trend om vår egen nutid? I Retrospektiva modernister försöker historikern Robin Ekelund besvara dessa frågor med utgångspunkt i den nutida modscenen i Sverige. Modsen förknippas främst med…
Köp här

Isbn: 9789187483264

Utgivningsår: 20161230

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Matilda Marshall

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Kulturvetenskap: mat och samhälle Miljön Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vad hamnar på middagstallriken i en tid när hållbarhet är en aktuell global samhällsutmaning? I Hållbarhet till middag undersöks hur miljövänlighet och andra aspekter av hållbarhet omsätts till meningsfulla och vardagliga vanor i hemmen. I denna bok öppnar etnologen Matilda Marshall kylskåpsdörrar, följer med på…
Köp här

Isbn: 9789187483233

Utgivningsår: 20170116

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Malin Clausson, Lisa Thanner

Kategorier: Konst Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Musik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Venezuelas världsberömda statliga musikskola El Sistema firar 40 år samtidigt som landet skakas av finans- och regeringskris, med att genomföra en miljon konserter inom loppet av fyra februariveckor 2015. 65 länder i världen har hittills tagit efter systemet som enligt en av dess fixstjärnor, maestro Gustavo Dudamel,…
Köp här

Isbn: 9789187481451

Utgivningsår: 20150919

Utgivare: B4PRESS, B4PRESS, Totem

Mediatyp: BB

av: Ulrica Söderlind

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Kulturvetenskap: mat och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Under krigsåret 1943 bildade Tore Wretman tillsammans med Gunnar Jansson och Sigvard Edberg den svenska Traktörklubben i Tores mammas kök. Traktörklubben hade en föregångare i Traktörsocieteten, som var verksam tills skråväsendet avskaffades. Ändamålet med Traktörklubben var att skapa ett intimt och kamratligt…
Köp här

Isbn: 9789187439186

Utgivningsår: 20150901

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av: Christine Lundberg, Maria Lexhagen, Sigrid Mattsson

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Populärkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Twication™: The Twilight Saga Travel Experience is an easy to read popular science book, which explores the rise in pop culture tourism. Using the Twilight Saga as a case study, the book begins by discussing the motives, travelling behaviour, sense of community and social media usage of Twilight fans. Focus then shifts…
Köp här

Isbn: 9789187309007

Utgivningsår: 20121114

Utgivare: Jengel Förlag

Mediatyp: BH

av: Björn Gustavsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I Framtidshimmel reflekterar Björn Gustavsson över den brytningstid i det svenska folkhemsbygget som 1960- och 1970-talen utgjorde. Efterkrigstidens utopier, präglade av ekonomisk boom och science fiction-artade framtidsscen-arier, började från ungefär mitten av 1960-talet att allt mer ifrågasättas av en…
Köp här

Isbn: 9789187285004

Utgivningsår: 20120831

Utgivare: Megamanus

Mediatyp: BC

av: Philip Warkander

Kategorier: Genusvetenskap Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Kulturvetenskap: mode och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
What is style? What variables determine how we dress, and with what effects, particularly concerning matters of gender and sexuality? This thesis deals with these issues through an ethnographic investigation, demarcated to contemporary Stockholm. By focusing on ten different individuals, but also including garments,…
Köp här

Isbn: 9789187235207

Utgivningsår: 20130411

Utgivare: Acta Universitatis Stockholmiensis

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
This volume holds a number of contributions from a conference held at Stockholm University 2-4 September, 2010: (Re)ContextualizingLiterary and Cultural History. The aim of the conference was to gather scholars from a variety of disciplines, not only to investigate material or literary history and culture but also to…
Köp här

Isbn: 9789187235221

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186959432

Utgivningsår: 20171002

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen, Göteborg

Mediatyp: BC

av: Cathrin Wasshede

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vi lever i ett samhälle som är djupt präglat av köns- och sexualitetsnormer. Många gör motstånd mot den heteronormativa könsmaktsordningen i syfte att skapa en annan värld, en värld som inte begränsar de sätt vi kan uttrycka våra kön och sexualiteter på. Genom intervjuer med unga politiska aktivister i den…
Köp här

Isbn: 9789186980443

Utgivningsår: 20100315

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186959197

Utgivningsår: 20141101

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen, Uppsala

Mediatyp: BC

av: Eva Forstén, Perry Forstén

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Att skriva om sitt hemland är en svår och krävande men samtidigt mycket spännande uppgift. Sverige är ett land som det finns mycket åsikter om och olika sätt att se på det är beskrivna i denna bok. Vad tycker politiker och makthavare? Vem bestämmer vilka som får tycka vad? Vilket är byråkratins och det offentliga…
Köp här

Isbn: 9789186799014

Utgivningsår: 20110401

Utgivare: Siljans Måsar Förlag

Mediatyp: BB

av: Mats Söderlund

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Kultursamhället är här, vi ser det bara inte för alla böcker, all film och all musik. Vi märker inte att det är kultur vi simmar omkring i. Kreativitet och konstnärligt skapande är inte bara en förutsättning för att moderna ekonomier ska hålla sig konkurrenskraftiga. Tillgången till kultur är en förutsättning för det…
Köp här

Isbn: 9789186743604

Utgivningsår: 20160927

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av: Sven Rånlund

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Narratives by Cultural Change Makers is part of The Fika Project (the fikaproject.org) which aim is to design a Continuing Professional Development (CPD) concept for cultural leadership development capable of meeting the demands of our complex and changing times. Narratives by Cultural Change Makers consists of…
Köp här

Isbn: 9789186717117

Utgivningsår: 20160621

Utgivare: Nätverkstan

Mediatyp: BB

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Perspectives on Cultural Leadership is part of The Fika Project (thefikaproject.org) which aim is to develop a Continuing Professional Development (CPD) concept for international cultural leadership capable of meeting the demands of our complex and changing times. Perspectives on Cultural Leadership is an anthology of…
Köp här

Isbn: 9789186717124

Utgivningsår: 20160621

Utgivare: Nätverkstan

Mediatyp: BB

av: Petter Karlsson

Kategorier: Allmänna uppslagsverk Humor Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Livsstil, hobby och fritid Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Historiens mest spridda bok, Bibeln, lyckades visserligen lägga grunden för tre världsreligioner, ge svar på en rad moraliska dilemman, samt lansera en mängd minnesvärda personligheter, raffinerade lagar och bevingade uttryck. Men den lämnade också ett stort antal livsfrågor obesvarade, typ: Hur slipper man…
Köp här

Isbn: 9789186691073

Utgivningsår: 20110915

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186581008

Utgivningsår: 20100504

Utgivare: Beijbom Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186490034

Utgivningsår: 20140618

Utgivare: BimBok, GML Print on Demand

Mediatyp: BC

av: Razak Aboud

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Kulturvetenskap: seder och traditioner Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Kultur på dessa sidor handlar om vardagsfrågor: hur man hälsar, umgås och lever i Sverige. Det är viktigt att de normala skillnader som finns mellan människor, och de konflikter som kan uppstå när människor kommer till ett nytt land, inte beskrivs som olösliga problem. För det är de inte, så länge vi talar med varandra…
Köp här

Isbn: 9789186429461

Utgivningsår: 20161201

Utgivare: Mångkulturellt Centrum, Botkyrka offset

Mediatyp: BC

av: Friedrich Kittler

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
“Nedskrivningssystem är en modern klassiker inom humaniora.” (Thomas Karlsohn i GP) Med utgångspunkt i den mediala maskinparkens historiska förvandlingar skriver Friedrich Kittler här nuets historia. Detta verk har gjort honom till en exemplarisk teoretiker för den digitala eran och till huvudgestalt inom…
Köp här

Isbn: 9789186133320

Utgivningsår: 20120925

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

av: Helena Tolvhed, David Cardell, John S. Hellström, Ella Johansson, Jesper Thiborg, Johan Arnegård, Klas Sandell, Kalle Jonasson, Viveka Berggren Torell, Åsa Bäckström, Elisabet Apelmo

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
i denna antologi diskuteras idrott som ett föränderligt samhällsfenomen i gränslandet mellan kultur och natur. Artikelförfattarna företräder ett brett fält av forskningstraditioner: etnologi, kulturgeografi, pedagogik, historia, sociologi och idrottsvetenskap. I enlighet med ett kulturstudieperspektiv ställs…
Köp här

Isbn: 9789185645114

Utgivningsår: 20110325

Utgivare: idrottsforum.org

Mediatyp: BC

av: Anssi Arte

Kategorier: Grafisk konst Konst Konstformer Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Populärkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
“The idea of style and competing for the best style is the key to all forms of rockin’.” Style Wars, 1983. Are subcultures, like graffiti, floating free in their own space, or are they connected to the rest of society? In Forms of Rockin , graffiti styles are for the first time connected to graphic…
Köp här

Isbn: 9789185639748

Utgivningsår: 20150929

Utgivare: Dokument Press, Dokument Press

Mediatyp: BB

av: Björn Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Grafisk design Kommersiell konst och design Konst Konstformer Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Populärkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Varumärken
Den ursprungliga överenskommelsen handlar om bensinbolaget Shell och vårt förhållande till fart, frihet, konsumtion och oljebranschen som är smutsig på fler än ett sätt. Boken beskriver relationen mellan populärkultur, grafisk formgivning och bildkonst. Den undersöker hur symboler, logotyper, produkter och berättelser…
Köp här

Isbn: 9789185639823

Utgivningsår: 20160418

Utgivare: Dokument Press

Mediatyp: BC

av: Jessica Eriksson, Tahereh Mahmoodan, Wurood Altashat, Louise Alvarsson

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Populärkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
FLAX en flygande start till språk och kultur i Sverige FLAX är en allt-i-ett-bok som ger grunden i svenska och en introduktion till svensk vardagskultur. Boken är tänkt att användas före gängse SFI-undervisning eftersom sådan kan dröja. Den fungerar självfallet även som en start inom SFI. Alla avsnitt som handlar om…
Köp här

Isbn: 9789185617272

Utgivningsår: 20160404

Utgivare: Columbus Förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Ohlsson

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
The aim of the present thesis is to study radical criticism of psychiatry in public discussion in Sweden between 1968 and 1973. Although it was not the first time psychiatry had been challenged, the debate during these years displayed an unprecedented intensity. What is mental illness – a myth, an etiquette, an…
Köp här

Isbn: 9789185445943

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Marta Bigus: ”Codex Argenteus and political ideology in the Ostrogothic kingdom” Helena Wangefelt Ström: ”Heligt – hotfullt – historiskt. Kulturarvifieringen av det katolska i 1600-talets Sverige” Torbjörn Gustafsson Chorell: ”Människans flykt från naturen i C. S. Sherringtons Man on his nature” Motzi Eklöf:…
Köp här

Isbn: 9789185286614

Utgivningsår: 20110102

Utgivare: Lychnos

Mediatyp: BB

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Ola Wikander: ”Language, nuclear waste and society: The preservation of knowledge over vast periods of time and its relevance for linguistics” Anton Svanqvist: ”Hur ny var nyplatonismen? Några perspektiv på kontinuiteten mellan Platon och Plotinos” Tobias Dahlkvist: ”Geniets patologi: En studie i 1800-talsmedicinens…
Köp här

Isbn: 9789185286652

Utgivningsår: 20150102

Utgivare: Lychnos

Mediatyp: BB

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Simon McKeown: ”Recovering the Codex Argenteus. Magnus Gabriel De la Gardie, David Klöcker Ehrenstrahl and Wulfila’s Gothic Bible” Peter Jackson: ”Törnrosa och myten. Vetenskapshistoriska ledtrådar i Kinder- und Hausmärchen” Hendriette Kliemann: ”Nordens koordinater. Vetenskapliga konstruktioner av en europeisk…
Köp här

Isbn: 9789185286553

Utgivningsår: 20050102

Utgivare: Lychnos

Mediatyp: BB

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Håkan Håkansson: ”Ordets makt. Om språkets magiska krafter i renässansens filosofi” Lorenzo Casini: ”En renässansaristoteliker om den mänskliga frihetens gränser. Simone Porzios An homo bonus vel malus volens fiat” Anna Carlstedt: ”Under Saturnus inflytande. Renässanspoetens roll som melankolisk profet” Jacob Orrje:…
Köp här

Isbn: 9789185286591

Utgivningsår: 20090102

Utgivare: Lychnos

Mediatyp: BB