Bläddra

Lychnos 2015 : Årsbok för idé -och lärdomshistoria

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Lychnos 2015 : Årsbok för idé -och lärdomshistoria

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Ola Wikander: ”Language, nuclear waste and society: The preservation of knowledge over vast periods of time and its relevance for linguistics”

Anton Svanqvist: ”Hur ny var nyplatonismen? Några perspektiv på kontinuiteten mellan Platon och Plotinos”

Tobias Dahlkvist: ”Geniets patologi: En studie i 1800-talsmedicinens genibegrepp”

Anders Burman: ”Tillbaka till Hegel! Georg Lukács, dialektiken och den hegelianska marxismen”

Petter Tistedt: ”Den svenska pressens uppfostran: Pressetik, självreformering och legitimitetsskapande,
ca 1900”

Lena Lennerhed: ”Kvinnan, aborten och teratologin”

Johan Fredrikzon: ”Den upptagna rösten. Kassettbandets roll vid Foucaults Paris-föreläsningar och i hans Iran-reportage 1978”