Bläddra

Människor, idéer, relationer: Sveriges Fredsråd 1946-2046

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

Människor, idéer, relationer: Sveriges Fredsråd 1946-2046

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
Vid andra världskrigets slut drog många en suck av lättnad, och andra jublade. Äntligen var en mardröm till ända. Men tyvärr. Snart visade det sig att inte heller erfarenheterna av detta krig hade kunnat råda bot på människors historiska oförmåga att hantera sina många konflikter med enbart fredliga medel. Nya krigsrisker uppstod, och nya krig utbröt. Nationalismen och militärismen levde vidare. Nu fanns dessutom ännu värre vapen än förut. Runt om i världen bildades återigen fredsgrupper, bland annat Sveriges Fredsråd 1946 i Stockholm. Året därpå hölls ett möte där Fredsrådets representant berättade om "en uppriktig men splittrad fredsvilja". Beskriver det talet en sanning som gäller än idag? Sveriges Fredsråd passerar under 2020-talet sina 75- och 80-årsdagar. Finns kanske rådet 2046 fortfarande i en form som liknar den nuvarande? Eller har något annorlunda åstadkommits? Vad kommer denna organisation att ha uträttat under sina första hundra år? Författaren Valentin Sevéus utsågs i september 2020 till ny ordförande i Sveriges Fredsråd. Han har tidigare utgivit en rad fredspolitiska böcker.