Bläddra

Marsipan och tankemysteriet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Children’s / Teenage personal & social topics: mental health Children’s / Teenage personal & social topics: positive / good mental health Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: att leva med sjukdom eller permanenta tillstånd Personliga och sociala frågor barn och ungdom: känslor
Köp här

Marsipan och tankemysteriet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Children’s / Teenage personal & social topics: mental health Children’s / Teenage personal & social topics: positive / good mental health Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: att leva med sjukdom eller permanenta tillstånd Personliga och sociala frågor barn och ungdom: känslor
Köp här

Många barn plågas av oro, ängslan och dålig självkänsla. Det rör sig ofta om en rädsla för att inte räcka till eller för att hamna utanför gemenskapen. Otäcka tankar som barnet inte lyckas bli av med. Tankar som ger obehagliga känslor i kroppen.

Men det finns ett sätt att ta sig ur tankesnurran – att bli fri från det obehag som känns i magen. Marsipan, bokens hjälte, går först och visar vägen.

Marsipan och tankemysteriet är en kul och knasig berättelse – på ytan – men med ett hoppfullt och hälsosamt budskap bortom orden.

I takt med att bokens huvudkaraktär Marsipan tar sig an tankemysteriet, guidas läsaren till insikter som gör att oroande tankar får mindre utrymme, och att välmående, självförtroende och inre balans, i stället får chans att växa.

När läsaren lär sig att förstå, att de tankar som ställer till det, inte är så verkliga som de verkar vara, tenderar tankarna nämligen att skingras. Det som tar plats är sinnesfrid, ro och klokhet.

På ett lättsamt och inspirerande sätt, hjälper Marsipan-berättelsen ditt barn att bli fri från oroande tankar, så att livet framöver kan levas fullt ut.

Boken rekommenderas av psykologer, psykiatriker och kuratorer.

”En lättläst och humoristisk bok om hur oroliga tankar kan orsaka jobbiga känslor. En pedagogisk berättelse som smugits in i en detektivhistoria.” [Johan Stiernstedt, psykiater och leg. psykoterapeut]

”Äntligen en bok som förklarar för barn och deras föräldrar hur tankar kan ta över i våra liv och ibland fa° oss att må° riktigt dåligt.” [Christina Åkerberg, socionom och skolkurator]