Bläddra

Mat og medisin : lærebok i generell og klinisk ernæring

Kategorier: Dietik och näringslära Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
Köp här

Mat og medisin : lærebok i generell og klinisk ernæring

Kategorier: Dietik och näringslära Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
Köp här
Mat og medisin – Lærebok i generell og klinisk medisin gir oppdatert kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, ernæring og helse. Riktig sammensatt ernæring er avgjørende for menneskets vekst, utvikling og trivsel og en viktig faktor for å forebygge sykdom. I boken er det lagt vekt på å forklare mekanismer for hvordan næringsstoffer utøver sine biologiske effekter. Matens betydning for forebygging av sykdom har en viktig plass i moderne medisin. Boken er skrevet for studenter innen ernæring, medisin, tannmedisin, idrett, fysioterapi og sykepleie.