Bläddra

Matrikel för Svenska kyrkan 2019

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Register Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Matrikel för Svenska kyrkan 2019

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Register Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Uppslagsboken om Svenska kyrkan

Matrikeln för Svenska kyrkan är uppslagsboken för dig som jobbar i eller med kyrkan. Förutom fullständiga kontaktuppgifter till vigda personer inom kyrkan såsom präster och diakoner finns uppgifter till bland annat förtroendevalda, kyrkomötesledamöter, pastorsexpeditioner, stiftskanslier, Kyrkokansliet, Svenska kyrkan i utlandet och närliggande kyrkliga organisationer.

I matrikeln för Svenska kyrkan hittar du även en mängd intressant kyrkostatistik såsom:
•       Antalet gudstjänstbesök
•       Medlemsantal per församling i förhållande till folkmängd
•       Antalet döpta, konfirmerade och vigda
•       Pastorat fördelade efter folkmängd
•       Antalet präster och diakoner per stift
•       Ändrade församlingsnamn och kyrkor