Bläddra

MAX-lab i förklarat ljus : från Ur-MAX till MAX IV

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskaplig forskning
Köp här

MAX-lab i förklarat ljus : från Ur-MAX till MAX IV

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskaplig forskning
Köp här

Den 21 juni 2016 invigdes MAX IV-laboratoriet. Det är den hittills största enskilda satsning som gjorts i Sverige inom naturvetenskaplig och teknisk forskning. MAX IV-laboratoriet är ett nationellt forskningslaboratorium med över 1000 gästande forskare per år som användare av det synkrotronljus som laboratoriet levererar. Ljuset har unika kvaliteter internationellt. Denna bok är en dokumentation som skildrar MAX-laboratoriets utveckling från de första planerna på tidigt 1970-tal fram till dagens MAX IV.

Dokumentationen har betydelse forskningspolitiskt, eftersom nyckelpersonerna i projektet redogör för hur laboratoriet kommit till och vuxit upp. Berättelsen är spännande, intressant och lärorik. Boken vill också beskriva den starkt multidisciplinära forskningen vid laboratoriet inom snart sagt samtliga naturvetenskapliga ämnesområden - och inom medicin, humaniora och teknik. Den i Lund utvecklade acceleratortekniken har blivit världsledande. Boken vill också spegla den speciella MAX-andan, en blandning mellan tillit, djärvhet och kreativitet som gjort utvecklingen möjlig.

Utgiven i samarbete med MAX IV-laboratoriet och Lunds universitet.

English version: The Marvelous Light in Lund (ISBN 978-91-7623-868-4)