Bläddra

Med andra ord : teorier om litterär översättning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här

Med andra ord : teorier om litterär översättning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här
För första gången presenteras här på svenska en samling centrala texter om den litterära översättningens förutsättningar och kulturella betydelse. Syftet med antologin är att synliggöra översättarkonsten som en särskild form av litterärt skapande och presentera de klassiska och moderna grundtexterna.

Översättandets konst presenteras i ett antal historiska texter alltifrån Goethe till Walter Benjamin. De teoretiska perspektiven representeras av texter av bl a Erik Mesterton, Roman Jakobson och Lori Chamberlain. I en avslutande del presenteras ett antal exempel, bl a Sten Malmströms om Horatiusöversättningar som stilspegel och Nils Åke Nilssons om att översätta rysk avantgardepoesi.


Lars Kleberg är docent i slaviska språk, författare och översättare. Han är ledare för forskningsprojektet "Kulturer i dialog" vid Södertörns högskola som studerar översättningsproblem och kulturella förbindelser i Östersjöområdet. Han har utgivit bl a Teatern som handling, Sovjetrysk avantgardesestetik 1917-1927 (1980) och har översatt dramatik av Slawomir Mrozek och Anton Tjechov.