Bläddra

Mina 40 år för Sverige

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.

Mina 40 år för Sverige

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Kung Gustaf VI Adolf, Kungens farfar, avled den 15 september 1973. Fyra dagar senare höll Carl XVI Gustaf, endast 27 år gammal, sitt trontal i Rikssalen på Kungliga slottet och blev Sveriges nye statschef. Det innebär att Kungen i år har varit statschef i 40 år. En lång och händelserik tid. Som valspråk valde Kungen "För Sverige - I tiden". Det var sannolikt både mer framåtblickande och djärvare än vad många insåg då. Med valspråket som ledstjärna har Kungen aktivt följt aktuella skeenden och händelser, både i och utanför landet, och varit en viktig länk mellan historien, nutiden och framtiden.

I samband med jubileet utkommer boken Mina 40 år för Sverige. Här har Kungen valt ut ca 300 bilder från sina 40 år som statschef och försett dem med personliga bildtexter. Förutom en inledande reflektion över de gångna åren finns det även tematiska avdelningar som belyser Kungens engagemang för miljön, idrotten, scoutrörelsen, familjen och rollen som statschef.


Vad har Kungen för förhoppningar om jubileumsåret?
Det är bra med märkesår. Det är en plattform att stå på för att se framåt, men också för att blicka bakåt. 40 år är kolossalt många år och så mycket har hänt. Vid trontillträdet var jag förhållandevis ung, 27 år, och då ser man världen med en 27-årings erfarenhet. Nu, efter 40 år, så har jag en viss erfarenhetsbank att ta utav. Och omvärlden har förändrats på många plan, på flera olika sätt; i ens närhet med den närmsta familjekretsen, i Sverige och i världen. Det sägs ibland lite skämtsamt att allt var bättre förr, men så är det ju inte. Världen har på många sätt blivit en bättre plats att leva på för flertalet, men det finns fortfarande stor fattigdom och nöd i världen.

Ur intervju på kungahuset.se