Bläddra

Modeologi – En introduktion till modevetenskap

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst Modedesign och textilformgivning

Modeologi – En introduktion till modevetenskap

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst Modedesign och textilformgivning
Köp här

Yuniya Kawamuras Modeologi är en grundbok i modevetenskap, ett helt nytt akademiskt ämne i Sverige.

Kawamura behandlar modebegreppet i vid mening. För henne är mode långt mycket mer än modeller, haute couture och Parisvisningar som vi kanske tänker på till vardags. Hon lyfter i stället fram skillnaden mellan studiet av kläder och studiet av mode, där mode är ett vidare begrepp som har med bland annat sociologi, kultur och symbolik att göra.

Genom att Kawamura både ger inblick i modevetenskapens framväxt och presenterar mode som ett system där många aktörer kan interagera blir Modeologi en fruktbar utgångspunkt för den som sedan vill gå vidare med sina studier i modevetenskap.

Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.