Bläddra

Modeologi – En introduktion till modevetenskap

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst Modedesign och textilformgivning

Modeologi – En introduktion till modevetenskap

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst Modedesign och textilformgivning
Köp här
Modeologi är en nyskapelse, både som be­grepp och till sitt innehåll. Mode be­skrivs här som ett sociologiskt fenomen. Tidigare författare som studerat mode gör sällan skillnad mellan kläder och mode, men det är just vad Yuniya Kawamura, japansk-amerikansk professor i sociologi, på ett mycket förtjänstfullt sätt gör. Kawamura menar att kläder är den konkreta produkten, medan mode är ett mer abstrakt system i vilket många olika aktörer och intressen ingår. Hon slår hål på myten om ”den geniala designern” som den som ensam skapar modets växlingar. Kawamura menar att det i stället är andras erkännande som gör designern framgångsrik. Detta är utgångspunkten för ett mycket intressant resonemang om det hon kallar ”modets väktare”, de aktörer som i modesystemet har makten att bedöma vad som är tilltalande och vad som faller utanför ramen. Kawamura menar också, måhända provocerande för många, att mode inte handlar om kläder – det är en trosupp­fattning. Modeologi ger dessutom en välbehövlig översikt över modelitteraturen sedan mode började studeras som fenomen på 1800-talet. Yuniya Kawamura bidrar därmed till att etablera modevetenskap som ett nytt kunskaps- och forskningsområde inom kultur­sociologins ram.