Bläddra

Musik i Förskolan 2.0

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Musik i Förskolan 2.0

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Att stödja barnens utveckling både musikaliskt och personligen är en viktig uppgift under uppväxten. Det gäller alla barn med eller utan funktionsvariationer. Här får du förslag på ett allsidigt musikaliskt upplägg i tio Arbetsområden för att enkelt kunna erbjuda en rolig och stimulerande utvecklingsresa. Alla barn är av naturen programmerade att genomgå utvecklingsfaser fysiskt, psykiskt och socialt. En del barn och ungdomar har variationer i sina förutsättningar och hinder och begränsningar i vissa avseenden. Boken bygger på erfarenheten att om man börjar med det enklaste av det enkla så kan alla kan vara med på tåget. De barn som har funktionsvariationer fysiskt eller psykiskt kan alltid få en meningsfull roll eftersom musiken till sin natur är väldigt flexibel och anpassningsbar. Det mesta hänger på hur du som ledare använder och ”förpackar” de musikaliska aktiviteterna med barnen. Du får förslag på vad du kan göra , och varför du gör det. Boken är full med exempel och metodiska tips om hur du kan gå tillväga. Allt i boken står i samklang med intentionerna i läroplanen för förskolan Lpfö 18, Lgr11 och Lsär 11/16. I slutet av boken finns ett Låtbibliotek. Där hittar du QR-koder som länkar till ett 80-tal användbara sånger med ljudfiler, videos och färgkodade komparrangemang.