Bläddra

Mysteriet på Östersjön i det kalla krigets skugga : forskningar efter M/S Kinnekulles och S/S Iwans besättningsmän

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Köp här

Mysteriet på Östersjön i det kalla krigets skugga : forskningar efter M/S Kinnekulles och S/S Iwans besättningsmän

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Köp här

Forskning efter M/S Kinnekulles och S/S Iwans besättningsmän

Den 20 februari 1948 i stark vind och 20 graders kyla stötte tre danska fiskare på ett nedisat, brandskadat fartyg utan besättning, vilket drev omkring i ismassorna på Östersjön utanför danska kusten. Vraket gjorde ett spöklikt intryck. Det visade sig vara det svenska fartyget M/S Kinnekulle. Snart därefter försvann spårlöst ytterligare ett svenskt fartyg, S/S Iwan. Båda hade lastat kol i Polen.

Försvinnandena blev aldrig klarlagda. Under 20 år har historikern och författaren Jan Sjöberg forskat oförtrutet för att klarlägga dessa två fartygs och besättningars öden. Det hela blir till en studie också i det kalla krigets praktik genom författarens många och intensiva kontakter med polska myndigheter och arkiv, med samtal och intervjuer, med ambassadkontakter och möten med sjöfolk och efterlevande.  De polska och svenska hemliga, militära underrättelse- och säkerhetstjänsterna, svenska Utrikesdepartementet, svenska journalister och andra har också varit behjälpliga.

Dock har sidospår varit förledande och mängden av övriga personer som på något sätt kunnat sitta inne med information och minnen har varit stort. Sjöberg har med denna bok skrivit nutidshistoria på ett sätt som knappast gjorts tidigare. Spåren av ogenomtränglighet, politiska intressen, har varit legio.

Jan Sjöberg, född och uppvuxen i bohuslänska Hjärtum, numera bosatt bosatt i Vargön utanför Vänersborg, är historiker, författare och rektor. Har en mångårig verksamhet inom den svenska hembygdsrörelsen och länsmuseernas samarbetsråds styrelse.