Bläddra

Naturalhistoria på resande fot : om att forska, undervisa och göra karriär i 1700-talets Sverige

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Köp här

Naturalhistoria på resande fot : om att forska, undervisa och göra karriär i 1700-talets Sverige

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Köp här
Att Carl von Linné och hans lärjungar lade mycket tid och kraft på resor av olika slag är välkänt. Men vad drev resenärerna och varför var resandet så betydelsefullt inom 1700-talets vetenskapliga forskning? I Naturalhistoria på resande fot ger historikerna Hanna Hodacs och Kenneth Nyberg nya perspektiv på ämnesfältet naturalhistoria, embryot till biologins olika forskningsdiscipliner, och dess utveckling.

Resorna handlade inte bara om forskning i syfte att vinna ny kunskap om naturen. Det var också längs vägarna som naturalhistoriker fick sin skolning; dikesrenar och skogsbryn fungerade som klassrum och resorna var en form av utbildning. En resa erbjöd dessutom möjligheter till möten med andra vetenskapsmän, kontakter som var viktiga för den som ville göra karriär.

Brev, resedagböcker och annat bevarat material från en lång rad personer i kretsen kring Linné ligger till grund för denna bok, som ger nya och fascinerande inblickar i 1700-talets vetenskapliga resande och dess drivkrafter.