Bläddra

Nordic lichen flora. Vol. 6, Verrucariaceae 1

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Nordic lichen flora. Vol. 6, Verrucariaceae 1

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Denna del av Nordic Lichen Flora, den sjätte i ordningen, behandlar 11 släkten inom gruppen ”vårtlavar” – Verrucariaceae. Det handlar om allt från mycket småväxta lavar till relativt stora, bladformiga arter. I boken finns bestämningsnycklar, artbeskrivningar, utbredningskartor och fina färgbilder till 64 arter inom lavsläktena Atla, Catapyrenium, Clavascidium, Dermatocarpon, Henrica, Heteroplacidium, Involucropyrenium, Placidiopsis, Placidium, Polyblastia and Sporodictyon. Boken är skriven av Roland Moberg, Sanja och Leif Tibell, och ges ut på Naturcentrums förlag.