Bläddra

Norstedts svenska synonymordbok : Ord för ord

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Synonymordböcker
Köp här

Norstedts svenska synonymordbok : Ord för ord

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Synonymordböcker
Köp här
Med synonymer menas ord som är olika till formen men har närliggande betydelser, t.ex. använda - begagna, lim - klister, klocka - ur. Begreppet synonym har här använts i vidaste bemärkelse för att användaren ska kunna hitta det bästa uttrycket för sin tanke.


Norstedts svenska synonymordbok upptar ca 34 000 uppslagsord, vanligen tillhörande normalspråket. Till dessa ges mer eller mindre närliggande synonymer från skilda stilarter. Sammanlagt blir det ca 200 000 synonymer. Ett utförligt hänvisningssystem gör det lätt att hitta det man söker. Boken är ett utmärkt komplement till definitionsordböckerna Svensk ordbok och Norstedts svenska ordbok.