Bläddra

Ö-varvet 100 år, 1916 – 2016

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
Köp här

Ö-varvet 100 år, 1916 – 2016

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
Köp här
Ö-varvet är ett av flera varv som anlades i skärgården under 1900-talets början i samband med motoriseringen och mekaniseringen av fiske- och kustfraktflottan. Ernst Backman som var född i Lysekil med släktrötter från Stora Kornö insåg härmed tidigt behovet av upphalningsslipar och mekaniska verkstäder och etablerade sig på Öckerö 1916. Han och varvet vann stort förtroende bland fiskarkåren för sina goda kunskaper om motorer och mekaniska arbeten. Idag 100 år senare ägs och drivs Ö-varvet av fjärde generationen Backman vilka förvaltat arvet väl samtidigt som de utvecklat och breddat företaget genom att skapa en mycket modern varvsanläggning. Vidare har familjens ägarbolag Ö-borgen, som äger Ö-varvet, utvecklats till en bolagsgrupp med marin anknytning och strategiskt även etablerat sig på ost- och sydkusten.