Bläddra
Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Texterna i antologin speglar utvecklingen inom flera områden. I centrum står sågverkens växlande öden genom decennierna, både de expansiva perioderna och åren med lågkonjunktur då lagren växte. Här visas den förskjutning av industrins tyngdpunkt som skedde när den försköts söderut från landets norra delar. Den…
Köp här

Isbn: 9789186573614

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Livonia Print

Mediatyp: BB

av: Lena Andersson-Skog, Lars Magnusson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
Sveriges utveckling till ett modernt land och den ofattbart snabba höjningen av levnadsstandard hade sin grund i en rad genomgripande reformer på skilda områden vid artonhundratalets mitt. Ett avgörande moment var införandet av allmän näringsfrihet 1864. Här skildras industrialiseringens genombrott och omvandlingen av…
Köp här

Isbn: 9789175043340

Utgivningsår: 20180124

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart Bornmalm, Andreas Ingvarsson, Krister Bång, Lars O. Carlsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
Ö-varvet är ett av flera varv som anlades i skärgården under 1900-talets början i samband med motoriseringen och mekaniseringen av fiske- och kustfraktflottan. Ernst Backman som var född i Lysekil med släktrötter från Stora Kornö insåg härmed tidigt behovet av upphalningsslipar och mekaniska verkstäder och etablerade…
Köp här

Isbn: 9789186687427

Utgivningsår: 20170321

Utgivare: Breakwater Publishing, Bulls Graphics

Mediatyp: BB

av: Percy Barnevik

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: näringsliv och industri Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Självbiografi: näringsliv och industri
”Min självbiografi är mest av allt en nära spegling av ett modernt företagsdrama i ett stort antal akter och på ett otal scener. Gång på gång har jag fått uppleva glädjen i att uppträda i ledande, spännande roller – men mina uppdrag har också medfört smärta. Med denna bok vill jag visa hur jag tänkte, vad…
Köp här

Isbn: 9789100126612

Utgivningsår: 20111013

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Patrik Skantze

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
År 1965 var Sverige en av världens mest framgångsrika industrinationer, med en miljon medborgare i industriellt arbete. Sedan dess har den siffran halverats. I stället för att bestå av ett stort antal mindre och medelstora industrier i vitt skilda branscher blev Sverige på bara något decennium ett land vars välfärd i…
Köp här

Isbn: 9789197868129

Utgivningsår: 20150901

Utgivare: Arakne

Mediatyp: BB

av: Bengt Gärdfors

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
Wallbergsföretagen i Halmstad grundades 1823 och var länge södra Hallands största företag. Bolagen var framför allt kända för omfattande textilindustri, men tegelbruk, kraft och jordbruk var också betydande delar av verksamheten. Under 1960- och 1970-talen drabbades Wallbergs hårt av textilkrisen. I boken, som är del 5…
Köp här

Isbn: 9789186709471

Utgivningsår: 20100401

Utgivare: Utblick Media, Bulls Graphics

Mediatyp: BB

av: Nils Johan Tjärnlund

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
Den 8 april 1868 grundades Sunds bruk vid Alnösundet på platsen för ett gammalt färjeläge. Bakom satsningen stod sågverkspatronen Erik Jan Hammarberg och tidningsmannen Lars Johan Hierta, känd som Aftonbladets skapare. Från en blygsam början som stångjärnssmedja och mekanisk verkstad utvecklades Sunds bruk i mitten av…
Köp här

Isbn: 9789198436426

Utgivningsår: 20180723

Utgivare: Design Sundsvall, Scandbook, Falun

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186853655

Utgivningsår: 20150916

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BB

av: Lee Radehag

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
Sveriges örlogsrepslageri i Karlskrona var ensam leverantör av tågvirke till den svenska flottan under nästan 300 år och det var härifrån som kvalitetsförbättringar och teknikutveckling leddes inom svenskt repslageri. Eftersom det handlar om en verksamhet underställd det Kungliga Amiralitetskollegium har man har varit…
Köp här

Isbn: 9789163911989

Utgivningsår: 20170221

Utgivare: Artes Liberales, Artes Liberales

Mediatyp: BB

av: Urban Rydin

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: näringsliv och industri Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familjehistoria och släktforskning Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Släkten Röhss har sina rötter nära Lützen och två bröder flyttade i slutet av 1700-talet till Schleswig som då var knutet till Danmark. Johann Gottlob Röhss var där verksam som bokhandlare och ättiksbryggare samtidigt som han bedrev handelsverksamhet. Av hans fem söner flyttade tre till Göteborg på 1820-talet. Den…
Köp här

Isbn: 9789187439292

Utgivningsår: 20160422

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av: Ronald Fagerfjäll

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
Det här är en episk skildring av en omtumlande tid i svensk historia genom ett enda företag. Sandvik har gjort en enastående resa, inte bara i tiden utan också inom materialteknik, produktområden och kundsegment. Det är en resa som sträckt sig över hela världen och nått människor i alla kulturer. De första medarbetarna…
Köp här

Isbn: 9789171261984

Utgivningsår: 20120216

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BB

av: Rose-Marie Dietrichson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Strax intill Hargsviken, vid Östersjöns skogbeklädda stränder i norra Roslagen, ligger Hargs bruk, en av landets bäst bevarade bruksmiljöer med välskötta skogar och byggnader, en egendom med stora kultur-, landskaps-, natur- och jaktvärden. I detta bokverk i tre delar får vi ta del av berättelsen om Hargs bruk, en…
Köp här

Isbn: 9789178434039

Utgivningsår: 20130405

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BB

av: Rolf Svensson, Helena Svensson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Socialhistoria och kulturhistoria
Hilleforsgrynkvarn, belägen i Säveåns naturreservat i Stenkullen, är kanske den enda av världens havregrynskvarnar som drivs med direktverkande vattenkraft. Kvarnen ägs numera av Lerums kommun och arrenderas av Hillefors Grynkvarns Museiförening. För 100 år sedan var det inte ovanligt att en fabrik drevs av…
Köp här

Isbn: 9789163979545

Utgivningsår: 20180908

Utgivare: Hillefors Grynkvarns Museiförening, Livonia Print

Mediatyp: BB

av: Mats Lundmark, Mona Hedfeldt, Max Jakobsson

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Bergslagen – en industriregion i upplösning?” är en av tre rapporter från det av Riksantikvarieämbetet finansierade forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen. Alla tre rapporterna fokuserar på Bergslagens industriella kulturarv, men på olika sätt. Rapport nr 1 Bergslagen – en industriregion i upplösning? är författad av…
Köp här

Isbn: 9789172097261

Utgivningsår: 20161115

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Rose-Marie Dietrichson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Strax intill Hargsviken, vid Östersjöns skogbeklädda stränder i norra Roslagen, ligger Hargs bruk, en av landets bäst bevarade bruksmiljöer med välskötta skogar och byggnader, en egendom med stora kultur-, landskaps-, natur- och jaktvärden. I detta prisade bokverk i tre delar får vi ta del av berättelsen om Hargs…
Köp här

Isbn: 9789178434244

Utgivningsår: 20150313

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BB

av: Anders Luthbom

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Industrier och branscher
Anders Luthbom är fil.kand med lång erfarenhet från massa- och pappersindustrin. Han har där huvudsakligen varit verksam inom områden som omvärldsbevakning, marknadsanalys och strategisk planering. Anders Luthbom är medlem i Skogsindustriernas Industrihistoriska Utskott. Skogsindustriernas Industrihistoriska Utskott…
Köp här

Isbn: 9789198360165

Utgivningsår: 20181116

Utgivare: Skogsindustrierna, Risbergs Information & Media AB, Uddevalla

Mediatyp: BB

av: Sivert Norén

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
Författaren berättar om en omvälvande tid i samhället och speciellt inom skogsnäringen. Maskinerna tog över och många arbetstillfällen försvann, inte minst på landsbygden. Sivert Norén hade valt skogen som sin yrkesmässiga framtid och han var med om hela omställningen. Han ger bilder från sin barndom, utbildning och…
Köp här

Isbn: 9789188503138

Utgivningsår: 20170213

Utgivare: Norlén & Slottner

Mediatyp: BB

av: Peter Sandberg, Joacim Waara

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
Under stora delar av efterkrigstiden dominerades näringslivet och arbetsmarknaden i Västsverige av industriproduktion. Från slutet av 1960-talet utsattes delar av industrin för en ökad internationell konkurrens och vissa betydelsefulla näringsgrenar rationaliserades eller avvecklades. Därefter blev tjänstesektorn allt…
Köp här

Isbn: 9789178449170

Utgivningsår: 20141031

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Gudrun Nyberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Den åttonde boken i serien “Hundra år i Göteborg” beskriver en rad förhållandevis små industrier inom skiftande fält i själva staden och dåvarande förstaden Gårda i Örgryte under 1900-talet. Ekonomiska, tekniska, geografiska och framför allt de mänskliga aspekterna berörs. Det gäller tillverkning av något…
Köp här

Isbn: 9789173319744

Utgivningsår: 20191018

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Anna Stjernström

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
Under 1800-talets senare del bröt industrialismen på allvar igenom i skogsbygderna. Via muskelkraft, flottleder och sågverk fann timret sin väg ut i Europa. Skogen guldet från Norden skildrar hur det gick till och vad det betytt för Sverige, genom att väva samman de vardagsnära jämtländska exemplen med de yttre…
Köp här

Isbn: 9789188672742

Utgivningsår: 20111116

Utgivare: Jengel Förlag

Mediatyp: BB

av: Anders Lundgren

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Industriell kemi och tillverkningsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Många kemiska processer är grundläggande för vår civilisation: jäsning, kokning, metallurgi, gödsling och garvning. Människor har använt och utvecklat dessa processer under årtusenden, och i slutet av 1800-talet utvecklades en del av dem till storskalig kemisk industri. En vanlig uppfattning är att den viktigaste…
Köp här

Isbn: 9789179242862

Utgivningsår: 20170323

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Per Jerkeman, Olle Alsholm, Elisabeth Andtbacka, Stina Blombäck, Jan Ekerman, Dieter Fischer, Per Gundersby, Claes-Inge Isacson, Gunilla Jönsson, Tom Lindström, Görna Lundin, Olof Nilsson, Bengt Nordin, Lars Regnfors, Lars Rudström, Brita Swan, Christian Valeur, Sven Wird, Margareta Öhrn

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
Ingenjörer berättar Många menar att Sverige är ingenjörernas land, att välfärdsstaten och dess bygge vilar på denna välutbildade och konstruktiva yrkesgrupps insatser. I denna volym, Att göra skillnad Ingenjörer berättar delar ett antal ingenjörer med sig av sina erfarenheter inom den viktiga och omfattande pappers-…
Köp här

Isbn: 9789173318754

Utgivningsår: 20180115

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Arne Biörnstad

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
1816 startade Olof Jönsson Olcén tillsammans med sin bror Per ett manufakturverk vid Killeboda i Loshult. Det fungerade fram till 1859 och spred sina produkter av framför allt seldonsdetaljer till närområdet i Sydsverige. När manufakturverket upphörde tog socknens handelsmän över distributionen av vad smeder och…
Köp här

Isbn: 9789185352425

Utgivningsår: 20000221

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: AnnMarie Gunnarsson, Peter Nyblom

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
HUS AV SLAGG många har aldrig sett dem, andra står förundrade inför slaggstenarna som skimrar i blått, grönt, grått och dessutom skiftar färg med ljuset. Spännande strukturer, små järnklumpar, randmönster från träkol vad kan man inte hitta vid ett närmare skärskådande av byggnadsmaterialet. Vad är det för något, frågar…
Köp här

Isbn: 9789185581900

Utgivningsår: 20161017

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
Industrialiseringens förutsättningar i Norden inleddes redan i början av 1800-talet. Den grundlades genom att moderniseringen av jordbruket skapade en konsumtionsvarumarknad: landsbygdens växande befolkning frigjordes från jordbrukets självhushållning; bönder och obesuttna fick penninginkomster. Teorierna om en ökad…
Köp här

Isbn: 9789197731270

Utgivningsår: 20101123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC