Bläddra

Ordbok över svensk romani : resandefolkets språk och sånger

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Ordbok över svensk romani : resandefolkets språk och sånger

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Den svenska romani som beskrivs i denna ordbok har talats av resanderomer i Sverige sedan 1500-talet. Språket har hållits hemligt för utomstående och överlevt mot alla odds. Det är ett rikt och varierat språk men utan officiella regler för stavning och grammatik. Ordbok över svensk romani - Resandefolkets språk och sånger rymmer 1800 uppslagsord på romani, med utförliga exempel, och 1600 uppslagsord på svenska. Bokens författare Lenny Lindell (f. 1981) och Kenth Thorbjörnsson Djerf (1949-2005) talar själva svensk romani. Fil. dr Gerd Carling är vetenskaplig medarbetare i ordboken. Ordbok över svensk romani utges av Podium med stöd av Språkrådet och Statens kulturråd. PRESSRÖSTER Romani har länge varit svåråtkomligt för en icke-rom, men nu börjar ljuset lysa över språket i Sverige ... Det här är en utmärkt språklig genomgång. - Irene Elmerot, Språktidningen ... väl genomarbetat och vetenskapligt men ändå lättbegripligt ... Ett unikt material som torde vara mycket intressant för språkforskare och studenter, romanitalande och allmänt språkintresserade. - Julie Hansen, Bibliotekstjänst Den är som en nyckel till en hemlig värld. - SVT Kulturnyheterna Utgivandet av boken är en kulturgärning som även icke resande har glädje av. - Henrik Persson, Fjärde Världen