Bläddra

Pappers 100 år : Kamp, konflikt, kultur

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fackförbund Historia Historia och arkeologi Industrier och branscher
Köp här

Pappers 100 år : Kamp, konflikt, kultur

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fackförbund Historia Historia och arkeologi Industrier och branscher
Köp här

Pappersindustriarbetarförbundet, Pappers, bildades under oen orolig period i svensk historia, präglad av svält, efterdyningarna av första världskriget och farsoten spanska sjukan Faktum är att Sverige aldrig i modern tid varit närmare en revolution än åren innan bildandet av Pappers. 

Nu, 100 år senare, är vår mission densamma som tidigare: att värna om våra medlemmars arbetsvillkor. Vår satsning på att engagera unga, UNG 2020, borgar för att vi ska intresserad allt fler unga att bli medlemmar och aktivt delta i det fackliga arbetet. Därmed kan vår organisationsgrad fortsatt vara hög och kraften bakom vår vilja stark. Bokens titel visar tydligt vad historien har handlar om: kamp, konflikter och kultur. Tre teman som inrymmer många händelser: sorgliga, glädjefyllda, problematiska, stolta och uttryck för solidaritet.